Nieuwsbrief zondag 3 oktober 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

3 oktober 2021      27ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag 3  okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 3  okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag10 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD
Zondag10 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, C de Ronde
Zondag17 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag17 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Mesdag

150 jaar orgel Mozes en Aäronkerk

Zondagavond 3 oktober  om 20.00 uur organiseert Sant’Egidio het concert ‘Transitus. Een muzikale reis van vriendschap tussen mensen, volken en natuur’ vanwege het 150-jarig bestaan van het Philbert/Adema-orgel. Het wordt een gevarieerd programma met orgel, harp, saxofoon en zang en de première van een nieuwe compositie van de beroemde componiste Kate Moore.

Sant’Egidio nodigt u uit om kennis te maken met het prachtige veelzijdige orgel en het jubileum mee te vieren. Deze activiteit wordt officieel aangemerkt als een concert. Daarom vindt aan de deur een corona check plaats. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Gerardusfeest op zondag 10 oktober

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 10 oktober met een eenvoudige feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater E. Owusu zal voorgaan.

Er zijn mooie liederen gekozen die enkele zangers en zangeressen ten gehore zullen brengen. Onze organist Jos de Goede zal hen begeleiden samen met Suzanna Ton op haar viool. Ook samenzang is weer mogelijk. Zo kan het een heel feestelijke en inspirerende viering worden. Hopelijk kunnen we dan ook weer samen een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte welkom!

Gerardus kalender 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop.

De prijs is dit jaar € 8,50

Rozenkransgebed in oktober

Tijdens de maand oktober kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatiuskerk en iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus Majellakerk. U bent van harte welkom!

AnnaBon-koor gaat op 5 oktober weer beginnen!

Na een onderbreking van ruim anderhalf jaar zal op dinsdagavond 5 oktober weer de eerste repetitie plaatsvinden van het AnnaBon-koor. Alle koorleden, maar natuurlijk ook heel graag nieuwe leden(!), zijn van harte welkom om op de gebruikelijke tijd van dinsdagavond 19.00 uur in de kerkzaal ons inmiddels uitgebreide repertoire weer op te pakken, maar ook mooie nieuwe liederen in te gaan studeren. We zullen vanzelfsprekend alle benodigde veiligheidsvoorschriften zorgvuldig in acht nemen om de repetities vlekkeloos te laten verlopen, wees daar gerust over!

Kerstmis komt er aan, dus gauw aan de slag met elkaar! Het mag weer!

Ina Kok, dirigent (020-6928532; ina@kooskneus.nl)

Uitnodiging voor deelname aan de oecumenische leesgroep

In de Muiderkerk, op donderdag 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari 2022, 24 februari, 17 maart, 28 april, 19 mei, 16 juni. Van 16.00- 17.30 uur.

Boek: Maria, icoon van genade, Arnold Huijgen, KokBoekencentrum uitgevers, Utrecht (2021)

Er zijn behoorlijke verschillen tussen Maria in de protestantse traditie (ongeveer afwezig, behalve in het Magnificat) en in de Rooms-katholieke traditie. Dit boek lijkt een interessante brug te zijn tussen beide tradities, notabene geschreven door een gereformeerde hoogleraar uit Apeldoorn.

Maria staat in een lange rij van krachtige vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Geen kerk kan zonder. Het boek bespreekt aan de hand van bijbelse en andere bronnen Maria als Gods dienares, als moeder van de Verlosser, als moeder van de gelovigen, als Joods meisje, als tweede Eva, als hemelkoningin en als “de moeder de vrouw” naar het gedicht van Martinus Nijhoff. Arnold Huijgen leerde bij het schrijven van het boek Maria zelf te zien als transparant  tot op God zelf, die liefde is.

Het informatieve en uitdagende boek verkent de relevantie van Maria  voor actuele kwesties als de visie op Europa, seksualiteit en gender. De grote kwesties worden aangesneden zonder ze volledig op te lossen. Het boek lijkt ons bij uitstek geschikt voor de oecumenische leeskring van de Annabon, de Gerardus en de Muider. Wie gaat mee lezen? Wees hartelijk welkom!

Namens de leesgroep: Uschi Janssen, Greteke de Vries, Anneke Nolet

Anna/Bon Amsterdam – Gebeds- en bezinningsgroep

Sinds 2004 hielden wij tot en met maart 2020 wekelijks op de donderdagavonden onze bijeenkomsten. Het Coronavirus heeft dit onderbroken. De huidige regels laten het toe weer te kunnen starten. Na overleg met zuster Melina en pater Marianus is besloten om vanaf 21 oktober, elke derde woensdag van de maand dit te doen. De grootste wijzigingen zijn:  A. Niet meer op de vertrouwde donderdagavond, maar op de woensdagmorgen. B. Niet meer elke week, maar eens in de maand. C. Gekozen is voor elke derde woensdag in de maand. D. De gebeden en psalmen worden geïntegreerd in de Eucharistie viering van 09.00 uur in de Anna/Bon. Na de viering zal een bezinningsgesprek plaats vinden van ongeveer 45-60 minuten in de kerkzaal. Wij hopen de vaste medewerkers van de donderdagavonden te mogen begroeten alsmede de mensen die normaal op de woensdagochtend de viering meebidden.  Graag tot ziens op woensdag 21 oktober om 09.00 uur.

Joop Goes.

Ter gedachtenis aan Leo Mangelmans

Op 25 september jl. is op 90 jarige leeftijd toch nog plotseling Leo Mangelmans overleden. In de Gerardus was hij tientallen jaren onze plichtsgetrouwe koster. Op de zondagen en door de week was hij bij alle vieringen aanwezig. Ook bij begrafenissen en dopen, kon je altijd een beroep op hem doen. Leo was dan  vroeg in de kerk om alles met zorg en aandacht klaar te zetten.

Tijdens de vieringen ging hij altijd met zijn buideltje rond om kaarsengeld op te halen of om te collecteren. Leo was een stille werker. Je hoorde hem niet. Leo was dienstbaar en belangstellend. De parochie is hem veel dank verschuldigd.

Hij was begaan met kwetsbaren in de samenleving. Zo haalde hij jarenlang  op zondag mensen met een verstandelijke beperking op om naar de kerk te gaan. Zij woonden in een gezinsvervangend tehuis aan de Minahassastraat. In de parochiegemeenschap hadden zij een eigen plaats. Het waren zijn ‘ jongens’ . Toen de bewoners verhuisden naar Amsterdam West kon dat niet meer. Leo was een bescheiden man, die hield van eenvoud. Het kleine wist hij te waarderen. Hij was diep gelovig. Leo en zijn vrouw Ria, die vaak ondersteunde en de bloemen verzorgde deden veel voor onze gemeenschap.

In de laatste maanden van zijn leven namen zijn krachten snel af en dat bracht veel beperkingen en ongemakken met zich mee. Zijn kwaliteit van leven werd ernstig aangetast. Hij werd steeds afhankelijker en kwetsbaarder. Dat was moeilijk voor hen beiden. De dood kwam vorige week zaterdag voor hem als een bevrijding. Trouw tekent ook hun huwelijk. 56 jaar lang waren Leo en Ria getrouwd. Een onafscheidelijk stel. Voor Ria is zijn overlijden een groot gemis.

Op de rouwkaart maakt Ria zijn overlijden aldus bekend:

“Met liefde en zorg stond hij naast mij. Het welzijn van de medemens. Liet hem niet onberoerd.

Hij vertrouwde onvoorwaardelijk op God, nu krijgt hij zijn welverdiende rust.”

Dat de Heer van leven en dood Leo mag opnemen in Zijn Vrede en Ria de kracht mag geven het leven te hernemen. De begrafenis van Leo heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Ben Dieker

Bestemming collecte 3 oktober 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Matthijs van Westing (de zoon van Joost van Westing) * Soerono Atmopawiro * Leo Mangelmans *

Zondag 3 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Jos de Hees * Marca Wolterbeek en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 3 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * fam Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur