Nieuwsbrief zondag 30 april

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 30 april 2023        4e zondag van Pasen

Roepingenzondag

Agenda

Zondag30 april10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag30 april10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag7 mei10.30 uurSamen op weg viering ABG parochie, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag7 mei10.30 uurGerardus, Geen viering
Zondag14 mei10.30 uurWoord en Communieviering,  AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag14 mei10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Op zondag 07 mei a.s. is de volgende Samen op weg viering in de Anna Bonifatiuskerk. Deze zondag is de Gerardus Majellakerk gesloten.

Wij willen u van harte uitnodigen voor deze gezamenlijke viering in het kader van het samengaan van onze 2 kerklocaties en het vormen van één nieuwe ABG-gemeenschap.

Na afloop willen wij u uitnodigen om bij het koffie / thee drinken met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verandering voor u betekent en kunt u het locatiebestuur vragen stellen.

Voor uw agenda:

Op 04 juni a.s. is er ook een Samen op weg viering en dan in de Gerardus Majella. Die dag is de Anna Bonifatius gesloten.

Op 18 juni is er de jaarlijkse Clara en Franciscus viering, dit keer in het gebouw van de Graankorrel: de Drie Stromen, vlak bij metrostation Reigersbos. Binnen ons samenwerkingsverband zijn die dag alle andere locaties gesloten, dus ook de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella kerk.

Namens het locatiebestuur,

Met vriendelijke groet,

Paul Proost

Pastor Henk Vermunt overleden

Op 18 april overleed pastor Henk Vermunt. Hij was een priesterzoon van de Gerardus Majella. Hij werd op 27 februari 1936 geboren te Rotterdam, maar groeide op in de Indische Buurt. De familie Vermunt woonde aan het Ambonplein boven het poortje, dat destijds leidde naar de Bonistraat.

Op 8 juni 1963 werd pastor Vermunt tot priester van het bisdom Haarlem gewijd. Op 9 juni deed hij in de Gerardus zijn eerste mis. Hij werd achtereenvolgens benoemd in Monnickendam , in Langedijk / Noord-Scharwoude. Daarnaast assisteerde hij in Bergen (NH), Tuitjenhorn en Schoorl. In 1981 werd hij benoemd tot pastoor in Krommenie. Het is van hem bekend dat hij overal het onderling pastoraat stimuleerde, waarbij gelovigen samen met de pastor verantwoordelijkheid dragen voor de parochiegemeenschap. In 1991 vertrok hij naar Amsterdam om pastor te worden in het AMC. In 1993 werd hij daarnaast pastor in Amsterdam-Noord / Landsmeer. In 2001 ging hij met emeritaat, maar bleef assisteren op tal van plekken.

De laatste jaren werd zijn gezondheid minder en kwam hij uiteindelijk te wonen in verpleeghuis Rosariumhorst in zijn vertrouwde Krommenie. Aldaar is pastor Vermunt op 87 jarige leeftijd overleden. De afscheidsviering is gehouden op 25 april in de Sint Petruskerk te Krommenie. Daarna is pastor Vermunt op het kerkhof in het priestergraf bijgezet.

Moge hij rusten in de nabijheid van God.

Ben Dieker

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Verloting oude Paaskaarsen

Bij het opruimen van de pastorie kwamen we 3 oude Paaskaarsen tegen. Deze gaan we verloten.

Op alle zondagen tot aan Pinksteren kunt u bij mij in de AnnaBon, na de viering, één of meerdere lootjes kopen. Kosten: 50 cent per stuk. De opbrengt is voor het goede werk dat onze zusters en paters verrichten binnen Kiemkracht. 

Op 1e Pinksterdag, zondag 28 mei, worden de 3 winnende lootjes getrokken. Wie weet bent u wel een van de gelukkigen ………

Kathy Hoogenboom

Uitnodiging 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio

Van harte nodigen we u uit voor de 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Al vanaf haar ontstaan in 1968 in Rome zet Sant’Egidio zich in voor kwetsbare en arme mensen, door in een geest van vriendschap met hen op te trekken en door te werken aan vrede in de wereld, vanuit de inspiratie van het evangelie. Ook in verschillende steden in Nederland draagt Sant’Egidio bij aan de leefbaarheid en menselijkheid van de stad.

We zijn dan ook dankbaar voor een geschiedenis van 55 jaar nabij zijn aan mensen die op straat leven, ouderen, kinderen, vluchtelingen en migranten en gevangenen. We hopen iedereen die  Sant’Egidio een warm hart toedraagt te verwelkomen om dit met ons te vieren.
 Wij nodigen u daarom van harte uit op zondag 14 mei 2023 om 15.00 uur
bij de eucharistieviering uit dankbaarheid waarin mgr. Hans van den Hende zal voorgaan in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 in Amsterdam.

Ook bent u welkom bij de aansluitende feestelijke receptie
die rond 16.30 uur begint in het Huis van Sant’Egidio,
Waterlooplein 205, Amsterdam.

Een bericht van uw komst wordt op prijs gesteld.  
info@santegidio.nl of 020 2331522

Bestemming collecte  30 april  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Henk Vermunt * Dora Ribeiro

Intenties 30 april  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Cor en Toos Molenaar * Zuster Suze Lases * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 30 april 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties vrijdag 5 mei  2023 Gerardus Majella

Overl. Fam. Van Raan – Aafjes * Pastor Joop Stam * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur