Nieuwsbrief zondag 30 januari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

30 januari 2022                   4e zondag door het jaar

Agenda

Zondag30 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag30 jan10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Yan Asa, SVD
Zondag 6 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag 6 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde

Beste medeparochianen,

Onderstaand een kopie van het bericht dat deze week op de internetpagina van ons Bisdom is gepubliceerd. De tekst spreekt voor zich. Doordat de 1 1/2 meter maatregel van kracht blijft, kunnen in onze beide kerken niet meer dan maximaal 30 personen per keer een viering bijwonen. Aanmelden blijft dus noodzakelijk. Gezamenlijk koffie / thee drinken na de zondagse viering wordt door de bisschoppen dringend afgeraden. Wij zullen dat daarom in onze kerken in afwachting van verdere versoepelingen ook nog niet doen. Samen zingen en koorzang zijn weer toegestaan!

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk

Met ingang van 26 januari 2022

gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Maximaal aantal

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Basismaatregelen

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2-masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Mededelingen:

Synode gesprekken – Hoe verder ?

Afgelopen zondag vond een levendig gesprek plaats aan het einde van de dienst in de Anna-Bon. Ook via de e-mail hebben we goede suggesties gekregen. Hartelijk dank daarvoor.

De pastoraatsgroep ABG heeft alles afgewogen en is tot het volgende besluit gekomen.

Er komen twee gesprekavonden: één via de zoom en één fysieke bijeenkomst. Beide avonden hebben hetzelfde programma.

De zoom sessie vindt plaats op woensdag 9 februari om 19.30 uur. U dient zich op te geven bij het parochiesecretariaat. Dit kan via de mail tot zondagavond 6 februari. Daarna krijgt U via de mail een zoom link toegestuurd die toegang geeft tot het gesprek op woensdag.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 februari in de Anna-Bon om 19.30 uur. Ook hiervoor dient u zich aan te melden bij het parochiesecretariaat. Dit kan tot uiterlijk zondagavond 13 februari.

Voor beide avonden krijgt u gespreksmateriaal toegestuurd ter voorbereiding. Wie geen e- mail heeft, krijgt de papieren via de post. Dit geldt uiteraard alleen voor deelnemers op vrijdag 18 februari.

Op beide avonden werken we met vier concrete vragen die in het gespreksmateriaal staan. Het pastores team en de pastoraatsgroep hebben de vragen op zichzelf toegepast. Dit leverde inspirerende gesprekken op.

Wij hopen dat beide gespreksavonden eveneens inspirerend zullen zijn, ook al worden ze

gehouden in twee verschillende vormen.

Namens de Pastoraatsgroep, Jaap van der Meij.

Synode Kerk voor jongeren

Op zaterdag 12 februari om 14.00 uur wordt een bijeenkomst voor jongeren gehouden om over het thema synode kerk te bespreken. Dit wordt gehouden in de Gerardus Majellakerk.

Alle jongeren zijn van hartelijke welkom. Laat het weten of je mee wil doen via het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail:  abgparochie@gmail.com of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Opzoek naar de vrijwilligers

ABG parochie is opzoek naar vrijwilligers om de Saamhorig rond te brengen naar de volgende wijken:

  • Architectenbuurt
  • Oost. Havengebied
  • Zeeburgerdijk West
  • Omgeving Madurastraat
  • Omgeving Sumatrastraat
  • Zeeburgerdijk oost
  • Kramatplantsoen
  • Omgeving Soembawastraat

Indien u mee wilt helpen, graag contact met ons opnemen via abgparochie@gmail.com. De Saamhorig wordt per kwartaal bezorgd.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijft nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 30  januari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marjo van Dalsum (Tante van Thijsje van de Rest) *

Zondag 30  januari AnnaBon

Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen  * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 30  januari Gerardus Majella

Uit dankbaarheid b.g.v. een 80e verjaardag * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest – Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 4 februari Gerardus Majella

Overleden familie van Raan – Aafjes * en voor al onze dierbare overleden.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur