Nieuwsbrief zondag 30 mei 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 30 mei 2021         Hoogfeest H. Drie-eenheid

Agenda

Zondag30 mei10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag30 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag6 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. James SVD
Zondag6 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen

Viering in de IJburg

Omdat de situatie rond de corona besmettingen is verbeterd  kunnen we vanaf 19 juni 2021 weer vieringen houden in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2,  IJburg. Vieringen zijn elke 1e en 3e zaterdag van de maand om 17.00 uur. Vanwege de beperkte ruimte in de binnenwaai  en de nog geldende maatregelen  houden we de groepsgrootte vooralsnog  op  maximaal 12 personen. Namen Mede namens  de zusters hier op IJburg Cees de Haan

Bestemming collecte 30 mei 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Ita Kodoatie AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 30 mei AnnaBon

Om Gods zegen voor Pastor J. Stam b.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum * Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 30 mei Gerardus Majella

Om Gods zegen voor Pastor J. Stam b.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 4 juni Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor onze dierbare overledenen.

Maria

Over de gehele wereld

Roepen mensen U aan.

In alle talen wordt U vereerd en bezongen.

Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,

Maar of men U

Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,

voor alles bent U de moeder.

Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.

Kom onder mijn dak, in mijn huis.

Laat mij bij alles wat we doen

eerst even met U overleggen.

Doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis

van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

Toon Hermans

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur