Nieuwsbrief zondag 31 januari 2021

   De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 31 januari 2021         4e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag31 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouman
Zondag31 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag7 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag7 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur

Beste mede-parochianen,

Vanuit de vaste groep bezoekers van de vieringen in de Binnenwaai op IJburg werd deze week aangegeven dat het in de betrekkelijk kleine ruimte die daar beschikbaar is, lastig is om de coronamaatregelen, zoals 1 1/2 meter afstand houden en het volgen van een looproute in de kerk, voor 100% in acht te nemen.

Daarom is in afstemming met pater Marianus besloten om de vieringen in de Binnenwaai op te schorten totdat de situatie rond het coronavirus het toelaat om weer met een gerust hart verantwoord met de groep te kunnen vieren.

De vaste bezoekers zijn over het besluit geïnformeerd dat tot nader bericht er geen vieringen zullen plaatsvinden in de Binnenwaai.

De afgelopen week waren er helaas geen droge dagen. Hopelijk wordt het weer beter en is er komende week een droge dag waarop het dak van de Gerardus gerepareerd kan worden. Heel vervelend, maar we moeten nog even geduld hebben.

Met hartelijke groet, vanuit het locatiebestuur, Paul Proost

Bestemming collecte 31 januari 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Richard Modide Gale * Eugene Rudolf Fonseca * Marca Wolterbeek *

Zondag 31 januari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Ovel. Fam. Kolhoff-Frankenmolen * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 31 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 5 februari Gerardus

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur