Nieuwsbrief zondag 4 april 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4 april 2021      Paaszondag-Verrijzenis van de Heer

Rooster Pasen

 AnnaBonGerardus
4 april 2021 Hoogfeest van Pasen10.30 uur Eucharistieviering P. James Arul SVD10.30 uur Eucharistie viering P. Edmund Owusu SVD
5 april 2021 Tweede Paasdag10.30 uur Eucharistieviering P. Marianus SVD  Geen viering

Wijzigingen binnen het Pastoraal Team

Beste medeparochianen,

Hierbij willen wij u informeren over wijzigingen binnen het Pastoraal Team

Per 1 juli 2021 krijgt pater James Arul een nieuwe aanstelling. Daartoe heeft het provincialaat van de orde SVD besloten. De congregatie heeft hem elders nodig en zijn kwaliteiten zullen binnen Missiehuis St. Michael te Steyl ingezet worden. Dit betekent dat wij helaas afscheid moeten gaan nemen van pater James.

Vrijdag 19 maart j.l. is door het pastorale team en de roosteraars van de locaties een rooster opgesteld voor de tweede helft van 2021. Hierin is rekening gehouden met deze wijziging.

Begin volgend jaar kan mogelijk vanuit de orde SVD een nieuwe jonge pater in Duivendrecht benoemd worden. Hier is echter nog geen besluit over genomen. Voor de komende periode, vanaf 1 juli, heeft pater Yan Asa aangeboden zijn aanstelling uit te breiden. We zijn dankbaar voor dit aanbod en dit wordt meegenomen in de gesprekken die hierover gevoerd gaan worden.

In februari j.l. liep de benoeming af van pater Bert Wooning als administrator van samenwerkingsverband Clara en Franciscus. In samenspraak met de provinciaal van de orde SVD en bisschop Hendriks heeft pater Wooning aangeboden langer administrator te blijven. Van deze optie is dankbaar gebruik gemaakt, en de benoeming is verlengd tot 1 juli 2021.

In het komend half jaar zal pater Marianus verder ingewerkt worden om per juli het administratorschap over te nemen, als hij pastoor wordt van het SWV Clara en Franciscus.  Pater Marianus en pater Wooning zullen de komende periode verder samen optrekken en met het bestuur wordt op korte termijn een taak- en werkverdeling afgesproken. Wij willen pater Wooning hartelijk danken voor zijn bereidheid langer betrokken te blijven bij ons samenwerkingsverband!

Met vriendelijke groet, Bestuur Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Het belang van doorleren   Vastenactie 2021

In 2021 is het thema van de Vastenactie: “Werken aan je toekomst”. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Ook in onze parochie willen wij collecteren voor de Vastenactie.

Wij doen dit na afloop van de vieringen op 1e Paasdag in de Anna Bon en de Gerardus Majella. Deze collecte willen wij van harte aanbevelen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan om een vak te leren!

Wij wensen u een mooie en gezegend Pasen toe!

Met hartelijke groet, vanuit locatiebestuur ABG  Paul Proost

Bestemming collecte 4 april 2021 Gerardus Majella en AnnaBon

Voor de Vastenactie: “werken aan je toekomst”

INTENTIES

Onze zieken:

Hans Huitema (vader van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus) ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen Nanda Graanoogst * Bep Huitema (moeder van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus)

Zondag 4  en 5 april AnnaBon

Ria Panday * Ben en Bep Erkamp * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 4 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans-van Rijsingen * Familie van Geem-Homan * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Wij wensen u een zalig Pasen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur