Nieuwsbrief zondag 4 augustus en zondag 11 augustus 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4 en 11 augustus 2019         18e en 19e zondag door het jaar

Agenda

Nieuwe seizoen donderdagavondvieringen in de Anna-Bonifatius kerk.

Onze vakantie tijd is bijna voorbij. We starten het nieuwe seizoen weer op donderdag 22 augustus, om 18.45 uur met stilte, gevolgd door de viering, koffie/thee en bezinningsgesprek. Wij zien u dan graag tegemoet. Joop Goes, e-mail: joopGMgoes@gmail.com

Afwezigheid Pater Marianus Jehandut SVD

Pater Marianus is in de maanden juni, juli en augustus afwezig. Hij is voor familie bezoek naar Flores Indonesië.

In geval van nood kunt u pater Yan Asa SVD bereiken op telefoonnummer 0642294134

Maria ten hemelopneming

Op 15 augustus herdenken we de ten hemelopneming van Maria. Ter gelegenheid hiervan is er op deze donderdag om 19.00 een Eucharistieviering in de Anna-Bonifatiuskerk.

Uitwisseling tussen de Anna-Bonifatius en de Martelaren van Gorcum gemeenschap.

Deze zomer is pater Marianus in Indonesië. Om het rooster van de vieringen rond te krijgen en om elkaar beter te leren kennen, is de volgende oplossing bedacht:

Op zondag 18 augustus is de AnnaBon dicht en is er een Woord- en Communieviering in de Martelaren van Gorcum kerk. Deze viering wordt verzorgd door Peter Commandeur van de AnnaBon en Frank de Haas van de Martelaren van Gorcum kerk.

Adres: HH. Martelaren van Gorcum kerk Linnaeushof 94  1098 KT Amsterdam

Op bovengenoemde data is de Gerardus Majella kerk open. Namens bestuur ABG, Paul Proost

Bestemming rondgang collectes 4 augustus Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor de kaarsen.

Bestemming rondgang collectes 11 augustus Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor aanvulling van de parochiebijdrage.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Paul Anthonio Senior * Pastor Nico Essen * Charlotte Francina Uiterloo * Haimanot Wudufanta

Zondag 4 augustus Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Fam. van Hees *

Zondag 11 augustus Anna-Bonifatius

Teruska Sramek *  pastor Leo Nederstigt * Eric Melchiot *

Zondag 4 augustus Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * ovel. fam van Raan-Aafjes * Henk Bruinsma * Fam. Mangelmans van Rijsingen en Fam. van Geem-Homan * Eric Melchiot * en voor al onze dierbare overledenen 

Zondag 11 augustus Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.