Nieuwsbrief zondag 4 december 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4 december 2022       Tweede zondag van de Advent

Agenda

Zondag   4 dec10.30 uur2e zondag van de Advent, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 4 dec10.30 uur2e  Zondag van de Advent , Woord en communieviering, Gerardus, Zr. Melina, SSpS
Zondag11 dec10.30 uur3e  Zondag van de Advent , Woord en communieviering, AnnaBon,  P.  Commendeur
Zondag11 dec10.30 uur3e Zondag van de Advent , Eucharistieviering, Gerardus,  P. H. Janssen
Woensdag14 dec  9.00 uurEucharistieviering met boeteviering, AnnaBon, Pater Marianus  
Vrijdag16 dec  9.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, Pater Marianus
Zondag18 dec10.30 uur4e zondag van de Advent, Eucharistieviering, AnnaBon, Pater H. Janssen
Zondag18 dec10.304e zondag van de Advent, Woord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan

Datum parochiemiddag


Beste medeparochianen,

Graag wil ik u uitnodigen voor de parochiemiddag op zaterdagmiddag 10 december in de Gerardus Majella, start om 12.30 uur met een lunch. 

Het thema van de middag is: Samen Verder, en heeft betrekking op alle voorbereidingen die nodig zijn op in het najaar van 2023 te komen tot een nieuwe ABG geloofsgemeenschap in de Gerardus Majella kerk.

U bent van harte uitgenodigd! 

Met vriendelijke groet, Namens het locatiebestuur, Paul Proost.

Wat een fijn feest was dat, zondag 27 november jl.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Een ruim bezochte (70 personen), feestelijke eucharistieviering, gevolgd door muzikale intermezzo’s en een aantal ontroerende, leuke en interessante speeches. Dit alles ter ere van 40 jaar AnnaBon, 30 jaar Gerardus Majella en 140 jaar Bonifatiusparochie.

Heel veel dank aan allen die hebben bijgedragen aan de feestvreugde, naast de sprekers ook de muzikale ondersteuning, de dames die heerlijke hapjes hebben gemaakt, en iedereen die heeft geholpen met het klaarzetten en later weer opruimen (en afwassen!) van meubilair en serviesgoed.

Voor degenen die één of meerdere speeches gemist hebben: ze staan inmiddels op de ABG-site onder het kopje ABG-nieuws. Hier de link naar de webpagina.

Stilte activiteit en Vesperviering in de Advent in de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 941 KT Amsterdam.

Zaterdag 10 december 2022

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.

We komen samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 10 december 2022 in de Martelaren van Gorcum.

In de donkerste tijd van het jaar gaan wij het feest van het Licht vieren. “Levenslicht” is het thema van deze Vesper.

Hij/zij zag het levenslicht’ kan er worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld dat eerst verborgen werd gehouden. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist Johannes in zijn weergave van het kerstevangelie.

De voorbereidingsgroep heeft dit jaar een mooi programma samengesteld rondom dit thema. Frank de Haas verzorgt de meditatie en cantores van de LWM o.l.v. Godfried Jansen verzorgen de muzikale bijdrage.

De Vesper begint om 16.30 uur. Deze vesperviering vindt plaats in de Martelaren van Gorcum.

Voorafgaand aan de Vesperviering kunt u weer een meditatieve omgang lopen in de kerk. Dit keer willen wij u meenemen in het Rozenkrans geheim, de Geheimen van het Licht (Doop van Jezus in de Jordaan; Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana; Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods; Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor; Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal). U loopt langs 5 mooie plekken in de kerk, waar u stilstaat bij deze geheimen en uw zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken en proeven, worden geprikkeld. Met behulp van een handleiding loopt u op eigen gelegenheid.

Voor de rondgang heeft u ongeveer 45 minuten nodig.

Nieuwsgierig geworden?

U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom!

Wilt u in alle rust de rondgang doen, wees dan op tijd.

Namens Janet van Dordrecht en Mariëtte Hilhorst- stilte activiteit

We sluiten de viering af met een heerlijke soep en een broodje. Voor deelname vragen wij een eigen bijdrage.

​Voor zowel de stilte-activiteit als de Vesper bent u van harte welkom.

Bestemming collecte 4 december AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Henk Brink * Tiny Klerks – v.d. Meer *

Zondag 4 December AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * broeder Avellinus Janssens * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 4 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans – Van Rijsingen en Familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Marcia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest- Elshot * Martin Doest * Gilbert Suba * Maria Adriana Stokvis – Bruinsma * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur