Nieuwsbrief zondag 4 november 2018

De kleine Samenspraak

   Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4 november 2018         31ste zondag door het jaar

Agenda

 

U I T N O D I G I N G Afscheid diaken Coen van Loon

Namens het parochieel Samenwerkingsverband Clara-Franciscus en de parochie van de HH.Martelaren van Gorcum nodigen wij u uit voor de plechtige Eucharistieviering op zondag 11 november as. waarin onze pastor diaken Coen van Loon, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid zal nemen als pastor van het Samenwerkingsverband en zijn parochie de HH.Martelaren van Gorcum.

In deze viering zal pastor Nico van der Peet, de administrator van het Samenwerkingsverband, samen met Coen van Loon voorgaan. Een koor, samengesteld uit koren van de aangesloten parochies, zal o.l.v. Jacques van der Meer zingen.

Deze viering is niet alleen bedoeld als het markeren van een afscheid, maar tevens wordt er naar de toekomst gekeken. Daarom worden alle parochianen van de samenwerkende parochies uitgenodigd voor deze Ontmoetingsviering. Deze begint om 10.30 uur. Na afloop hiervan is er een gezellig samenzijn in de vorm van een receptie, waarin u persoonlijk afscheid kunt nemen van pastor Coen van Loon.

Het adres van de HH.Martelaren van Gorcum is: Linnaeushof 93, 1098 KT Amsterdam.

De kerk is bereikbaar met tramlijn 19 en buslijn 65; rondom de kerk is de parkeergelegenheid beperkt, maar in de omgeving is er genoeg parkeerruimte (op zondag gratis).

Wij hopen velen van u te begroeten bij deze Ontmoetingsviering.

Met vriendelijke groet,

N.v.d.Peet, administrator Samenwerkingsverband

A.P.C.Broerse, vice-voorzitter Samenwerkingsverband

A.Anderegg, locatiebestuur HH.Martelaren van Gorcum

Doop

Op zondag 4 november zullen in de Gerardus twee kinderen gedoopt worden tijdens de heilige Mis door pater Marianus Jehandut, svd. Hij zal een korte versie van de plechtigheid gebruiken zodat de heilige Mis niet te lang wordt.

Herdenking Omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. In 2018 stierven al 1451 mensen.* Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. (* telling juli 2018, bron: missing migrants IOM)

Programma

De oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) vindt plaats op zondag 4 november van 15.00-16.00 uur. Er komen voorgangers uit verschillende kerken om samen te bidden en er wordt gezongen. Een indrukwekkend onderdeel is het voorlezen van namen van de overledenen en het opnoemen van gebeurtenissen die plaatsvonden in 2018. Na de herdenking worden de bezoekers uitgenodigd om  bloemblaadjes uit te strooien over de Amstel.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam:

Margriet Valkman, 06-17412820.

De herdenking in Amsterdam wordt georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Gemeenschap van Sant’Egidio. www.allerzielen.eu

INTENTIES                

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor elektriciteitskosten.

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB * Willem Tel AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen:

Johan Joye*

Intenties zondag 4 november Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * overl. fam. Nederstigt-Heemskerk * Roy Leysner * Agaath van de Heuvel-Rijs

Intenties zondag 4 november Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder *

Mariano Castillo * Gaudencio Balio * johannes Cornelis Kiebert * Fam. Mangelmans-van Rijsingen en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-14280882.

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.