Nieuwsbrief zondag 4 oktober 2020

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4 oktober  2020           27e zondag door het jaar                              

Agenda

Zondag4 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P.Marianus, SVD
Zondag4 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Zondag11 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering,Gerardus P.Marianus, SVD
Zondag11 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde

Omzien naar elkaar!

In de afgelopen maanden hebben wij elkaar, op 1½ meter afstand, weer kunnen ontmoeten tijdens en na vieringen in onze 2 kerkgebouwen. Dat deed ons goed!

Ook hebben parochianen onderling contact gehouden door elkaar te bellen, de Kleine Samenspraak wekelijks thuis te bezorgen of een geprinte versie van de zondagse preek bij een medeparochiaan in de brievenbus te doen. Ook heeft pater Marianus parochianen gebeld.

Wij merken dat de beschikbare plaatsen, op 1½ meter afstand, in onze beide kerken, 30 plaatsen per kerk, in de afgelopen weken volledig bezet raken. Aanmelden voor de zondagse vieringen, via een e-mail aan het secretariaat, blijft daarom noodzakelijk! Een alternatief kunnen de Eucharistievieringen door de week zijn: woensdagochtend om 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdag om 09.00 uur in de Gerardus.

Binnen ons samenwerkingsverband wordt vanuit twee kerken, de Sint Petrus’ Banden en de Martelaren van Gorcum, de zondagse viering via livestream uitgezonden. Zie hiervoor de internetpagina van deze parochies. U kunt ook kijken naar de zondagse viering vanuit de basiliek van Haarlem (via: livestream bavo haarlem).

Om het onderlinge contact zo goed mogelijk vast te houden wordt deze Kleine Samenspraak van zondag 04 oktober door de bezorgers van de Saamhorig bij u thuisbezorgd. Dank hiervoor!

Zoals het er nu naar uitziet zullen de coronabeperkingen nog wel even aanhouden. Er zijn parochianen die een bezoek aan de kerk vanwege hun leeftijd en/of gezondheid nog niet aandurven.

Daarom willen wij u vragen onderling contact te blijven houden: zie naar elkaar om!

Zijn er parochianen waarvan u vindt dat er contact met hen opgenomen moet worden, laat dit dan weten via een e-mail aan het secretariaat (abgparochie@gmail.com ). Vermeld naam en telefoonnummer van betrokkene. Er zal dan contact met deze persoon worden opgenomen.

Het is nog niet verantwoord om de projecten Kiemkracht en Hangmannen weer op te starten, hoe vervelend wij dit ook vinden voor de bezoekers van deze projecten.

Ook het Gerardusfeest zal dit jaar niet gevierd kunnen worden zoals u dit gewend bent. Zie hiervoor onderstaand de bijdrage van dhr. Ben Dieker. Dank je wel Ben!

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor ons voornemen om als AnnaBon en Gerardus samen verder te gaan op één locatie. In afstemming met het bestuur van het samenwerkingsverband heeft het locatiebestuur besloten deze beslissing aan te houden, dat wil zeggen: de gekozen koers blijft dezelfde, samen verder gaan op één locatie, maar het tempo daar naar toe wordt verlaagd. Zolang de 1½ meter maatregel geldt en onze beide kerken per kerk hoogstens aan 30 parochianen plaats kunnen bieden, hebben wij beide gebouwen nodig. Wel blijven wij in Oost zoeken naar vervangende huisvesting voor onze zusters, die nu boven de kerkzaal van de AnnaBon wonen. Geen gemakkelijke opgave in onze stad!

Het openhouden van twee kerken kost geld. Door de coronabeperkingen zijn onze kerken een aantal maanden gesloten geweest en ook brengen de collectes, met 30 bezoekers, minder op. Daarom willen wij u vragen: als het financieel kan, zou u dan een extra gift aan uw kerk willen geven? Op bankrekening NL23INGB0003872331 t.n.v. ABG-parochie. Bij voorbaat dank!

Met hartelijke groet en laten wij gezond blijven!  Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Pastoraal Woord: 2-10-2020 ABG

Hoop in de coronatijd

Lieve parochianen.

Hoe gaat het met u? Ik hoop goed. De vieringen op woensdag in de Annabon kerk en op vrijdag in de Gerardus Majella kerk om 09.00 uur gaan gewoon door. Ook de vieringen op zondagen in beide kerken om 10.30 uur en doopvieringen gaan gewoon door. U bent welkom! Als u op de zondagse vieringen wilt komen bij een van onze kerken, meldt u zich dan via dit emailadres: abgparochie@gmail.com.

Sinds september nemen de besmettingen door het coronavirus in ons land toe. De medische deskundigen zeggen dat wij nu op de tweede golf van het covid19 terecht zijn gekomen.

Tijdens de persconferentie van 18 september riep onze premier Rutte alle bewoners van ons land op om het gevoel van urgentie terug te brengen in onze samenleving.

Hij nodigde iedereen uit om de coronaregels serieus te nemen. Wij moeten dit samen doen. Daardoor hopen wij dat de verspreiding van het virus beperkt zal blijven.

In deze moeilijke tijd is het goed om na te denken over de meest inspirerende woorden van Paulus: Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde (1 Kor.13:13). Laten wij het thema hoop verder samen verdiepen, want dit hebben we nu nodig.

Velen vragen zich af: wat betekent hoop eigenlijk? Onder hoop wordt in de taal van alledag verstaan: de verwachting dat iets goed, dat nog onzeker is, in de toekomst werkelijk zal worden. Op dit moment wachten we nog steeds op het vaccin tegen het coronavirus.

Voor ons christenen is die hoop gegrond op de Eeuwige, Schepper van hemel en aarde. Het is daarom goed als we psalm 38:22-23 bidden: “Verlaat mij niet Heer, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U mij te helpen, U bent mijn redding’.

Jezus leerde ons te leven in de verwachting van het Koninkrijk Gods. Inderdaad is onze hoop gevestigd op Christus, die alle dingen nieuw zal maken. Deze hoop is niet iets passiefs maar een sterke impuls om aan de slag te gaan.

“Hoop moet geleefd worden” schreef Edy Korthals Altes in zijn boek, getiteld ‘Europa ontwaakt!: over de noodzaak van spirituele vernieuwing.’ Dat kan alleen gebeuren door hoop te geven aan anderen die in nood zitten.

Deze hoop is een uitdaging aan het doemdenken en het gebrek aan visie van vandaag.

We hebben gezien dat de hoop gegrond is op de vreugde van Pasen, de overwinning van het leven op de dood. Het is uit de werkelijkheid van de opstanding dat nieuw leven ontstaat en een grote kracht doorbreekt. Het is van daaruit dat zij, die verworpen en vernederd zijn weer op kunnen staan. Zij krijgen een nieuwe perspectief en kunnen daardoor in beweging komen om hoop te brengen aan hen die dit nodig hebben. Laten we dit samen doen in de naam van de Heer.

Pastor Marianus Jehandut SVD.

Mededelingen:

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

Lezing in de Nicolaasbasiliek

Op dinsdagavond 6 oktober van 19.30-21.00 uur in de Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam is er een lezing door Hendro Munsterman (Katholiek theoloog en Vaticaanwatcher).

Het thema is Vrouwelijke Diakens: hoopvol en realistisch perspectief of geest uit de katholieke fles? Aansluitend zal hij vragen beantwoorden.

Opgave: gcrijns@xs4all.nl of tel. 0628203148. Meer informatie: antoinettevangurp@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage. U bent welkom.

Antoinette van Gurp, José Hooghiemstra, Astrid Roggen en Gemma Crijns.

Kleding Inzameling voor Ethiopië

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Op zaterdag 24 oktober 2020 is de kleding inzameling voor Ethiopië van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende locatie’s:  Anna Bonifatius Kerk, 2e Oosterparkstraat 246 en in Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2.

Hartelijk dank voor u donatie en graag tot ziens!

Graag bezoek

Wekelijks bidden we voor onze zieken, daarvan is Montse van den Emster er een. Wij missen haar al jaren in onze parochie. Om contact met haar te krijgen is vele jaren een groot probleem geweest. Van een van haar dochters vernam ik dat ze verhuisd is naar het Eduard Douwe Dekkers huis in Amsterdam Noord. De schoener straat 11, 1034  X Z Amsterdam. Ik heb haar gister op gezocht. Dat was een grote verrassing en ze was zichtbaar aangedaan. Ik laat u dit graag weten. Het zal haar goed doen, bezoek te ontvangen. Zij woont daar op afdeling Marel kamer 358. Een vriendelijke groet van mij, Anne van Baar

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Secretariaat

Vanaf 25 september-19 december 2020 is Zr. Lili afwezig bij het secretariaat. Zr. Eustokhia zal haar taak overnemen. Op dit moment is Zr. Eustokhia bezig met kerkelijk inburgering in Nijmegen. Het secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur in de 2e en 4e week van de maand en op zaterdag om 10.00-12.00 uur in de 1e en 3e week van de maand.

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korteintroductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgende deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar overgeloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs-en levensvragen. Het aantal deelnemers isbeperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg op zaterdag 17 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Bestemming collecte 4 oktober Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 4 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom *  Marcia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest- Elshot * Familie Mangelmans- van Rijsingen en familie van Geem-Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 4 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Ben en Bep Erkamp * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)