Nieuwsbrief zondag 5 februari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 5 feb 2023         Vijfde Zondag door het jaar

Agenda

Zondag5 feb10. 30Woord en  Communieviering, Zuster. Melina, AnnaBon
Zondag5 feb10.30Woord en  Communieviering, C. de Ronde. Gerardus
Zondag12 feb10.30Eucharistieviering, Pater Marianus, AnnaBon
Zondag12 feb10.30Eucharistieviering, Pater Yan Asa, Gerardus
Zondag19 feb10.30Woord en  Communieviering, Uschi Janssen, AnnaBon
Zondag19 feb10.30Gerardus Woord en  Communieviering, C. de Haan, Gerardus

Oproep voor jongeren

Op zaterdag 25 feb 2023 om 15.00 uur wordt een bijeenkomst voor de jongeren georganiseerd met als thema “vasten”. Deze bijeenkomst wordt door pater Marianus en Filomena geleidt.

De Jongeren vanaf 10 jaar zijn van harte welkom. Laat je ons weten of je komt via dit nummer 0645593097

Kinderennevendienst.

In de Gerardus willen we graag starten met de kinderennevendienst. Elke zondag zijn kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom.

  • Zuster Eustokhia is terug van haar vakantie. Wij verwelkomen haar. Vanaf 10 feb. 2023  neemt ze het secretariaatswerk over van de ABG parochie.
  • Wilt u nog het Saamhorig blad thuis ontvangen ! Graag uw gegevens aan ons doorgeven via ons e-mailadres: abgparochie@gmail.com

Ophangen van een gedachteniskruisje voor Suze Lases

Op zondag 19 februari vindt een wocomviering in de AnnaBon plaats waarbij we in gezelschap van de familie van Suze Lases, de parochianen en wat mensen uit de Muiderkerk, een gedachteniskruisje zullen ophangen voor Suze. 

Suze is op 17 januari begraven in Heeswijk Dinther op de begraafplaats waar alle zusters JMJ begraven worden.

Vieringen Aswoensdag

Op Woensdag 22 februari is het Aswoensdag

  • ‘s Morgens om 9.00 uur is er in de AnnaBonifatius een eucharistieviering met aswijding. Pater Marianus zal voorgaan.
  • ‘s Avonds om 19.30 uur is er in de Gerardus Majellakerk een oecumenische viering met aswijding. Pater Marianus en dominee van Laar zullen voorgaan. U bent van harte welkom.

Wilt u uw oude palmtakjes meenemen?

Huis-paaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huis-paaskaarsen 2023. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 26 februari 2023 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker. Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.                                                                                              

Joke van Wees

Bestemming collecte 5 feb. AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB* Simone van Ackterberg AB*

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * John Corte G*  Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G *en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Emeritus Paus Benedictus* Prakash Dalloesingh * Zuster Suze Lases * Julia Maria Biegman * Adinda Regina de Boer

Intenties zondag 5 februari 2023 Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt* Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen.

Intenties zondag 5 februari 2023 Gerardus Majella

Bernardus Antonius Dieker en Josephina Dieker – Sloot; Henk Bruinsma; Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan; Leo Mangelmans; Pastor Leo Nederstigt; Gilbert Suba; Marcia Abdelgawad – Hasselbaink; Ronald Hasselbaink; Luciën Doest; Martin Doest; Georgine Doest – Elshot; Mariano Castillo en Cresencia Castillo; Gaudencio Balio en Arcadia Balio; en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur