Nieuwsbrief zondag 5 juli 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 5 juli 2020 14e zondag door het jaar

Agenda

Zondag 5 juli 10.30 uur Eucharistieviering, AnnaBon, Maurits Damsté
Zondag 5 juli 10.30 uur Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD

Zondag 12 juli 10.30 uur Eucharistieviering, Gerardus, Maurits Damsté
Zondag 12 juli 10.30 uur Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD

Zondag 19 juli 10.30 uur Gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de
Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.
Zondag 19 juli 10.30 uur Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD

Zondag 26 juli 10.30 uur Eucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag 26 juli 10.30 uur Woord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog

Zondag 2 aug 10.30 uur Gezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de
Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht.
Zondag 2 aug 10.30 uur Woord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

Afgelopen zondag waren alle stoelen, op 1½ meter van elkaar, in de AnneBon bezet. We konden nog wat extra plekken maken door stoelen in de hal te zetten, voor de kapstokken. Hierdoor konden 35 parochianen de Eucharistieviering bijwonen, waarin pater Marianus voorging. Wij konden niet zingen. Wel was er orgelspel. In de AnnaBon door Frits Klostermann en in de Gerardus door Jos de Goede. Klonk mooi en vertrouwd!

Dinsdag j.l. hebben wij in een vergadering, via Skype, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus gesproken over hoe het gaat in de parochies. Alle parochies, met uitzondering van de Martelaren van Gorcum, kunnen op zondag minder parochianen bij de vieringen ontvangen dan voor de coronacrisis. Vanuit de Sint Petrus Banden wordt de zondagse viering via een live-stream uitgezonden, zodat parochianen thuis de viering kunnen volgen. Parochianen van andere parochies kunnen daar ook gebruik van maken. Via de internetpagina www.sintpetrusbanden.nl kunt u de live-stream zien. In de vergadering hebben wij ook gesproken over wat de aanschaf van apparatuur t.b.v. het uitzenden van een live-stream kost. Dat is minimaal euro 5000,–. Een fors bedrag. En er zijn dan ook nog mensen nodig die deze techniek kunnen installeren en bedienen. 

In onze twee kerken, de AnnaBon en de Gerardus, kunnen 30 mensen in de kerkruimte en een beperkt aantal extra plekken kan in bijv. de hal gecreëerd worden.

Voor de zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG. Via e-mail: abgparochie@gmail.com of telefonisch: vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur, tel 020 – 6650070. Voor de doordeweekse vieringen, woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagmorgen 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Als wij ons als parochianen proberen te spreiden over deze vieringen kan iedereen toch éénmaal per week een viering bijwonen. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk. 

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Mededelingen: 

Er is beschikbaar volledig artikel over de orgels in de ABG parochie. Dat staat op de plek achterin de kerk. U kunt dat meenemen.

De katholieke viering in IJburg. In de hele maand juli 2020 zal geen viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg plaats vinden.

De preek van Pater Marianus (zondag 5 juli) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl 

Graag aanmelden voor iedereen die in de viering wil bijwonen. 

Bestemming collecte 5 juli Gerardus Majella voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES 

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Mv. Maria Antonia Noordeloos-Bieshaar

Zondag 5 juli Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * Gracita Dwarkasing * Louise Bruin * Alice Delchot * Riet Loomans van Baar *

Zondag 5 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-vanRijsingen en familie van Geem-Homan* voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06 48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.