Nieuwsbrief zondag 5 juni 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

5 juni 2022           Hoogfeest Pinksterzondag

Agenda

Zondag5 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, P. Commandeur
Zondag5 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pastor R. Huysmans
Maandag6 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag12 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa SVD
Zondag12 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Donderdag16 juni09.00 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag19 juni10.30 uurC&F viering, Eucharistieviering, Sint. Petrus Banden, Diemen

Beste medeparochianen,

A.s. zondag 5 juni nemen wij afscheid van zuster Lili. Wij willen hier aandacht aan besteden tijdens de viering en na afloop bij het koffie/thee drinken. De zusters hebben mij beloofd dat zij voor gebak zullen zorgen! Zuster Lili verhuist naar Tilburg waar haar congregatie ook een communiteit heeft. Wij zullen zuster Lili missen! Onder andere door haar inzet voor het secretariaat van onze parochie, voor Kiemkracht en voor de Saamhorig en binnen het Breed Pastoraal Toekomstberaad. Maar wat wij vooral zullen missen is haar lach en haar aandacht voor mensen. Zuster Lili heel veel dank hiervoor!!

Zuster Lili zal tot 25 juni in onze parochie blijven wonen. Daarna gaat zij naar Indonesië voor home-leave. In de eerste helft van september verhuist zij naar Tilburg.

Te zijner tijd zal zuster Suchita Burh SSpS, zich bij onze zusters voegen. Zij komt uit het oosten van India, uit Orissa.

Van 13 tot en met 18 juni a.s. zal pater Marianus op retraite zijn.

Vanaf 25 juni tot en met 11 september gaat pater Marianus op een welverdiend home-leave naar Indonesië, naar het eiland Flores. Wij wensen hem een tijd van rust, ontmoeting met zijn familie en ontspanning toe!

Voor de Ziekenzalving kan in deze periode gebeld worden met het noodtelefoon-nummer van pater Yan Asa SVD  06 422 94 134.

Ook wil ik u herinneren aan de jaarlijkse Clara en Franciscusviering op zondag 19 juni a.s., om 10.30 uur in de Sint Petrus’ Banden kerk in Diemen. Deze kerk is vanuit onze parochie goed te bereiken met tram 19. Op deze dag zijn er geen vieringen in onze beide kerken.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Afscheid en dank

Beste Parochianen,

Bij deze wil ik graag mijn dank zegen voor onze samen zijn. Zoals u weet dat ik naar Tilburg ga verhuizen. Ik dank u voor alle ruimte en kansen die u aan me geboden hebt. Het was fijne om met u samen te mogen werken en te groeien in het geloof.

Gedurende zeven jaar is een leerproces voor mij om naar de innerlijke verdieping te gaan en als Missiezuster Dienaressen van de Heilige Geest ben ik ervan overtuigd dat missie niet meer gefocust aan doing is, maar being meer aandacht en aanwezig tussen de mensen. Nogmaals hartelijk dank voor ieder van u, ik wens u succes met het fusie proces van onze ABG parochie, we bidden voor elkaar en graag tot zien. Zr. Lili SSpS

Bestemming collecte 5 juni AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Bestemming collecte 6 juni Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Joop Stam * Leendert Zeegelaar * Yvonne Ong A Swie *

Zondag 5 juni en 6 juni AnnaBon

Ben en Bep Erkamp * Ria Panday * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 5 juni en 6 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * familie Mangelmans-vanRijsingen en familie van Geem-Homan * Leo Mangelmans * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * Jan Stokvis *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur