Nieuwsbrief zondag 5 november en zondag 12 november 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 5, 12 november  2023          31e zondag door het jaar

32e zondag door het jaar

Agenda

Zondag5 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Diaken Han Hartog
Zondag5 nov10.30 uurEucharistievieiring, Gerardus, P. Ruud Huysmans
Zondag12 nov10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag12 nov10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag19 nov10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag19 nov10.30 uurGezamenlijke Viering ABG, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Verschijnen Kleine Samenspraak

Vanwege verplichtingen elders kan zuster Eustokhia de komende maand, november, geen secretariaatswerkzaamheden verrichten. Zoals u weet hebben wij te weinig vrijwilligers voor alle taken die er zijn. Het vinden van een oplossing was dus niet makkelijk. Toch kunnen wij de afwezigheid van zuster Eustokhia als volgt opvangen:

woensdag 01 november maakt zuster Eustokhia de Kleine Samenspraak voor 14 dagen, d.w.z. voor zondag 05 en zondag 12 november a.s.

Els Proost en Kathy Hoogenboom zijn bereid gevonden de Kleine Samenspraak te maken voor de tweede helft van november: voor zondag 19 en zondag 26 november a.s. Ook weer een Kleine Samenspraak voor 14 dagen, die gemaakt zal worden op donderdag 16 november a.s. Dit betekent dat u uw copy voor dit nummer uiterlijk woensdag 15 november via de ABG-mail aanlevert.

Met dank aan zuster Eustokhia, Kathy en Els voor hun inzet.

Laatste viering in de AnnaBonifatiuskerk

Zoals u weet zal op 03 december a.s. de laatste viering plaatsvinden in de AnnaBon. Dit is een gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Gerardus. Dit betekent dat er op 03 december a.s. geen viering is om 10.30 uur in de Gerardus, die die dag gesloten zal zijn.

Parochianen van de GM zijn van harte welkom in de AB! Aansluitend aan de viering in de AB is er een samenzijn in de kerk van 12.00 – 14.00 uur met een hapje en een drankje. U bent daarbij van harte uitgenodigd!

Verplaatsen woensdagochtendviering van de AnnaBon naar de Kastanjehof

Na sluiting van de AnnaBon zal de woensdagochtendviering verplaatst worden naar de Kastanjehof. Van 10.00 tot 11.30 uur mogen wij gebruik maken van de Buurtkamer voor de viering van de H. Eucharistie met aansluitend koffie en thee. Deze viering is voor de hoogbejaarde bewoners van de Kastanjehof, voor de parochianen die nu op woensdagochtend naar de AnnaBon komen en voor een ieder die deze H. Mis wil bijwonen. De eerste viering is op woensdagochtend 06 december a.s.

Eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella

Op 10 december a.s. vindt om 10.30 uur de eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella kerk plaatst. Na meerdere verzoeken daar toe zal, in goed overleg met alle betrokkenen, de eerste viering in de GM een Eucharistieviering zijn, waarbij pater Wooning zal voorgaan.

Namens het locatiebestuur, met vriendelijke groet Paul Proost

Gerarduskalender 2024

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans

de Gerarduskalenders 2024 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,75

Bestemming collecte 5, 12 november  2023  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen

Overledene

Peter van Gelder *

Intenties zondag 5 november  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 5 november  2023 Gerardus Majella

Johannes Cornelis Kiebert * Overleden familie Mangelmans – van Rijsingen en overleden familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Pastor Joop Stam * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties zondag 12 november 2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 12 november 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare  overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur