Nieuwsbrief zondag 5 september 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

 5 september 2021          23ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag5 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag5 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina, SSpS
Woensdag8 sept09.00 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag12 sept10.30 uurZiekenzondag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag12 sept10.30 uurZiekenzondag, Woord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen

Stolperstein voor de laatste voorzanger van de Joodse Indische Buurt

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het leggen van de volgende Stolpersteine.

6 september 2021

Om 13:00 – 3 Stolpersteine – Atjehstraat 98 huis, Amsterdam, familie Rodrigues

Spreekster mevrouw H.J. van ter Meij, aanvraagster. Mevrouw van ter Meij heeft deze familie nog gekend toen zij in de jaren dertig in de Artjehstraat woonde.

Om 14:00 – 1 Stolperstein – Bataviastraat 38 II, Amsterdam [NB dit is nu nr. 31], Duifje Gans

Spreker Gerald Gans. Rogier Schravendeel

Mededeling

Vanwege de jaarlijkse studiedagen van de paters SVD zal pater Marianus afwezig zijn van onze parochie gemeenschap vanaf 6t/m 9 september 2021. Wat betreft viering in de AnnaBon op woensdag 8 september gaat Zr. Melina voor. Dank voor uw aandacht.

Aanmelden

In verband met de afwezigheid van de zusters op 9-12 september 2021, gelieve aan te melden vóór 8 september voor de viering van 12 september.

Bestemming collecte 5 september 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * dhr. Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Matthijs (de zoon van Joost van Westing) * Soerono Atmopawiro *

Zondag 5 september AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 5 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur