Nieuwsbrief zondag 6 augustus en zondag 13 augustus

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 6,13 augustus 2023    18e zondag door het jaar

Gedaanteverandering van de Heer

19e zondag door het jaar

Agenda

Zondag6 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag6 aug10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag13 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag13 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag20 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag20 aug10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag27 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag27 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS

In memoriam Philo van der Werf-de Wit

Op 88 jarige leeftijd is op 22 juli j.l. te Assendelft overleden Philo van der Werf- de Wit. Een lange ziekteperiode ging daaraan vooraf. Ze is op 28 juli op de Nieuwe Ooster gecremeerd. Philo was de jongste in het gezin van 8 kinderen. Haar broer Gerard, parochiezoon van de Gerardus, is ruim twee maanden geleden overleden. Daar heeft u eerder in de Samenspraak over kunnen lezen.

Philo woonde met Joop, haar man, en hun kinderen Paula en Vincent aan de Borneostraat 34. Zij is geboren en getogen in de Indische Buurt en intens betrokken geweest op de Gerardus Majella. Zij was met name in de jaren 1970- 1992 een sleutelfiguur in de gemeenschap samen met Joop. Joop verzorgde het vele stencilwerk en was een steunpilaar bij het Dames- en Herenkoor. Ze was in die tijd ook actief in de oudercommissie van de Pastoor Hesseveldschool en voorzitster van de parochieraad van de Gerardus.

In het proces van de sluiting van de grote kerk aan het Ambonplein en de verhuizing naar de Zeeburgerdijk, had Philo een goede antenne voor wat er de parochie leefde. Ze kon goed luisteren, maar wist ook goed wat ze zelf wilde. Ze had ook veel contacten in de buurt. Ze was erg sociaal bewogen, strijdbaar, standvastig en betrokken op mensen. Ze had een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Iedereen mocht er zijn ongeacht je geloof, afkomst, ras en geslacht. Aan de inzet en de grote zorg van Philo heeft de gemeenschap van de Gerardus veel te danken.

Dat zij mag rusten in vrede in de nabijheid van de goede God op wie zij vertrouwde.

Ben Dieker

Mededelingen

Beste parochianen.

Binnenkort gaan we starten met het Vormselproject van het jaar 2023/2024. Dit is een gezamenlijke Vormselproject van ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus Banden parochies. Jongeren en volwassenen zijn van harte welkom. Meer informatie kunt u lezen in de Flyer.

Het inschrijving formulier ligt achter in de Annabon en Gerardus Majella kerk. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van de ABG parochie.

Als u meer informatie wilt weten kunt u contact opnemen met:

Filomena (T:0645593097) en pater Marianus Jehandut svd (T:0648954567).

Graag aanmelden vóór 15 september 2023. Hartelijk dank.

Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG perochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hierover. U mag direct contact opnemen met mij naar dit whatsappnummer: 0648954567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD

Bestemming collecte  6,13 augustus  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Voor een spoedig herstel na de Knie-operatie van Pater Bert Wooning, SVD ABG *

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Philo van der Werf – de Wit * Humphrey Blomhof * Max Stal *

Intenties zondag 6 augustus  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 6 augustus 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Overleden familie Mangelmans – van Rijsingen en overleden familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties zondag 13 augustus  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 13 augustus  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba  * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot  * en voor al onze dierbare  overledenen.

UITNODIGING

SYMPOSIUM: WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Kunnen wij naar het voorbeeld van pater Bernard Van Klaarwater en andere geloofshelden groepen van verschillende komaf en religie met elkaar verbinden? Daarover gaat het symposium op 16 september in de Johannes de Doperkerk te Hoofddorp.

De organisatie ligt in handen van Marianne Visser van Klaarwater uit Haarlem. Zij is een volle nicht van pater en martelaar Bernard van Klaarwater ((Baarn, 2 februari 1896 – Bismarckzee, 18 maart 1943). Haar biografie over hem verscheen op 13 september 2022. De publicatie kreeg als titel: ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ Op 27 september schenkt zij dit boek aan de paus persoonlijk.

Bernard van Klaarwater

Pater Bernard van Klaarwater kwam in 1923 naar het eiland Manus in de Bismarck Archipel. Sinds 1913 stond daar een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd. Elkaar vijandig gezinde stammen liet hij samen een kerk bouwen. Zo raakte men met elkaar verbonden. Haat maakte plaats voor liefde tot God en mens. ‘’Mijn oom toonde geen angst in dit uiterst gevaarlijke missiegebied. Hij zag deze woeste mensen als zijn gelijke en toonde zijn liefde voor juist dit volk. Daarom zagen de Papoea’s hem als een van hen’’, zegt Marianne. Nu stelt zij de vraag: ‘’hoe kunnen mijn oom en andere geloofshelden ons inspireren tot meer verbondenheid? Ligt hier soms een taak voor een missionaire kerk?’’

Programma

Het programma begint om 13 uur en duurt tot ongeveer 16:30. Om 16.45 begint een pontificale mis met bisschop Mgr.Dr. J.Hendriks ter nagedachtenis aan Bernard van Klaarwater. Dit onder begeleiding van het Indonesische koor Maranatha. Het programma bestaat uit lezingen/PowerPoints over:

– Pater Bernard van Klaarwater, hoe hij liefde en verbondenheid bracht in een door haat en polarisatie verscheurde wereld. Marianne Visser van Klaarwater, een volle nicht van Bernard.

– Geloofshelden in Oekraïne; Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Tijdens de pontificale mis worden donatieformulieren uitgedeeld voor priesters en religieuzen in Oekraïne.

Pauze

– Majoor Bosshardt; over wie ze was als mens en haar liefde voor verslaafden, daken thuislozen, prostituees; Riny Reiken vertelt hierover als voormalig eigenaresse van Proeflokaal In de Olofspoort aan de rand van de Amsterdamse wallen

– Titus Brandsma: zijn leven en visie; door Prof. Dr. Inigo Bocken;, biograaf van Titus Brandsma;.

– Geloofshelden en pioniers achter het vroegere IJzeren Gordijn; over trouw blijven. Rob Mascini. Als medewerker en president van het Internationaal Diaconaatscentrum bezocht hij geestelijken achter het voormalig IJzeren Gordijn.

 – Pauze

-Verbondenheid en de missionaire taak van de kerk.

Panelgesprek met Jacques Maes (secretaris generaal van Pro Petri Sede Benelux), Rob Mascini en Peter Broeders o.l.v. dagvoorzitter” Gemma Crijns, arts en medeinitiator maatschappelijk verantwoord ondernemen (Nijenrode en Amnesty International).

– Pontificale mis: met Mgr. Dr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en het Indonesische koor Maranatha.

Locatie: Johannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp.

Het symposium komt mede tot stand dankzij Paul Stolwijk, coach van Marianne Visser van Klaarwater en auteur van ‘’Rouw verdient respect’’.

Voor aanmelden symposium, zie:

Zie voor meer info: https://www.verderopweg.nl/2023/06/08/symposium/

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Visser van Klaarwater, visser.van.klaarwater@gmail.com tel. 023 844 7155.

Het symposium is een benefiet voor het werk van priesters en religieuzen in Oekraïne. Zie voor info: https://kerkinnood.nl/dossiers/oekraine/

‘’Waarom zouden we bang zijn?” (De biografie over pater Bernard van Klaarwater msc) is te koop in elke boekwinkel en te leen in de bibliotheek. Prijs:euro 24,95. ISBN: 9 789 493 230 989

SEMINAR : WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Verbondenheid als missie

Naar het voorbeeld van

Bernard van Klaarwater

Majoor Bosshardt

Titus Brandsma

Zaterdag 16 september 2023

12:30-17.30 uur

Johannes de Doper kerk Hoofddorp

16.30 uur Hoogmis met Mgr.Dr. J. Hendriks

en het Indonesisch koor Maranatha.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur