Nieuwsbrief zondag 6 december 2020

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 6 december 2020        2e zondag van de advent

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

Op de internetpagina van ons Bisdom staan regelmatig updates over de coronamaatregelen.

Onderstaand bericht willen wij met u delen.

Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerk­gan­gers met Kerst­mis?

Daar is helaas nog niet met zeker­heid iets over te zeggen. Net als de over­heid maken de bis­schop­pen zich zorgen over de hui­dige ont­wik­ke­ling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aan­lei­ding tot hoop dat veel meer gelo­vi­gen dan het hui­dige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vie­rin­gen met Kerst­mis. De over­heid heeft aange­ge­ven dat rond 8 de­cem­ber bekend zal wor­den gemaakt of de algemene richt­lij­nen voor sa­men­komsten met groepen met het oog op Kerst­mis en Oud en Nieuw wel of niet versoe­peld kunnen wor­den.

De bis­schop­pen vragen daarom op dit moment aan de pa­ro­chies zich voor te berei­den op het vieren van Kerst­mis met maximaal 30 aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, per vie­ring, maar met de moge­lijk­heid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half de­cem­ber aan­lei­ding toe geven.

De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de over­heid en houdt uite­raard de pa­ro­chies van nieuwe ont­wik­ke­lingen op de hoogte.

Per 1 de­cem­ber is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebeds­hui­zen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eer­der door de bis­schop­pen gegeven dringend advies, dat aanwe­zigen een mondkapje dragen tij­dens de vie­ring, blijft gel­den. Bij voor­keur wordt het mondkapje alleen afgedaan tij­dens het ont­van­gen van de Heilige Communie.

Beste medeparochianen, wij willen het beleid van het Bisdom, zoals bovenstaand vermeld, volgen. 

Wij willen u nu al vragen met Kerstmis maar één van de vieringen te bezoeken zodat zoveel mogelijk parochianen met Kerstmis een viering kunnen bijwonen. De afgelopen week is de Saamhorig bij u thuis bezorgd. Daarin treft u een overzicht aan van de vieringen binnen onze gemeenschap en van de mogelijkheden om Kerstvieringen via livestream (internet) te volgen. Door de corona pandemie zal Kerst dit jaar in alle opzichten anders zijn. Toch willen wij in deze Adventstijd ons voorbereiden op Kerstmis, het feest waarbij wij vieren dat het Licht in onze wereld is gekomen. Dat willen wij juist in deze moeilijke tijd vieren, zij het op een aangepaste manier. 

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur ABG, Paul Proost

Aanmelden voor de Kerstvieringen

Als u deel wilt nemen aan één van de Kerstvieringen, 24 of 25 december, dan dient u zicht aan te melden vanaf nu tot 18 december vóór  12.00 uur, bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Vieringen Advent en Kersttijd ABG

 AnnaBonGerardus
2ᵉ zondag Advent 6 december om 10.30 uurEucharistieviering Pater James Arul, SVDWoord en Communieviering Zr. Melina, SSpS
3ᵉ zondag Advent 13 december om 10.30 uurWoord en Communieviering Kitty BouwmanEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Woensdag 16 december om 09.00 uurEucharistieviering met boeteviering Pater Marianus, SVD
Vrijdag 18 december om 09.00 uurEucharistieviering met boeteviering Pater Marianus, SVD
4ᵉ zondag Advent 20 december om 10.30 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDWoord en Communieviering Diaken Han Hartog
Kerstavond Donderdag, 24 decemberNachtmis om 21.30 uur Pastor R. HuysmansKerstavondmis om 19.00 uur Pater Marianus, SVD m.m.v. de jongeren
Eerste Kerstdag Vrijdag, 25 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater Yan Asa, SVDEucharistieviering Pastor. J. Stam
Tweede Kerstdag Zaterdag, 26 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater James Arul, SVD
H. Familie Zondag, 27 december Om 10.30 uurWoord en Communieviering Hans MesdagEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Oudjaar Donderdag, 31 december Om 16.30 uurGebedsdienst
Nieuwjaarsdag Vrijdag, 1 januari Om. 11.00 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVD

Mededelingen:

Uitnodiging Avond van Barmhartigheid

Op dinsdag 8 december van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie: Sint Urbanuskerk, Rijksstraatweg 230  1115 AV Duivendrecht.

Programma:

19.30: Opening met zang

19.35: Inleiding van- en toelichting op de avond

19.40: Getuigenis over Sacrament van Verzoening

19.50-20.40: Afwisselend programma met: aanbidding van het Heilig Sacrament, meditatieve muziek en –zang, Joy &,Worriebox, mogelijkheid ontvangst Sacrament van Verzoening

20.40: Individuele Zegen met het Heilig Sacrament

21.00: Afsluiting

Paters SVD, Gemeenschap Emmanuel, Familiekoor, team Avond van Barmhartigheid

Vanwege maximum van 30 bezoekers vooraf aanmelden via 020-6007762 of info@urbanusduivendrecht.nl

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerarduskalenders 2021 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,95per stuk.

Bestemming collecte 6 december Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen:

Hannie Daalhuizen * Yvonne Killop *

Zondag 6 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Maria Adriana Stokvis-Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 6 december AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Theo van Schaick * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur