Nieuwsbrief zondag 6 februari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

6 februari 2022          5e zondag door het jaar

Agenda

Zondag 6 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag 6 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag13 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag13 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Yan Asa, SVD

Synode gesprekken – Hoe verder ?

Afgelopen zondag vond een levendig gesprek plaats aan het einde van de dienst in de AnnaBon. Ook via de e-mail hebben we goede suggesties gekregen. Hartelijk dank daarvoor.

De pastoraatsgroep ABG heeft alles afgewogen en is tot het volgende besluit gekomen.

Er komen twee gespreksavonden: één via de zoom en één fysieke bijeenkomst. Beide avonden hebben hetzelfde programma.

De zoom sessie vindt plaats op woensdag 9 februari om 19.30 uur. U dient zich op te geven bij het parochiesecretariaat. Dit kan via de mail tot zondagavond 6 februari. Daarna krijgt U via de mail een zoom link toegestuurd die toegang geeft tot het gesprek op woensdag.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 februari in de Anna-Bon om 19.30 uur. Ook hiervoor dient u zich aan te melden bij het parochiesecretariaat. Dit kan tot uiterlijk zondagavond 13 februari.

Voor beide avonden krijgt u gespreksmateriaal toegestuurd ter voorbereiding. Wie geen e- mail heeft, krijgt de papieren via de post. Dit geldt uiteraard alleen voor deelnemers op vrijdag 18 februari.

Op beide avonden werken we met vier concrete vragen die in het gespreksmateriaal staan. Het pastores team en de pastoraatsgroep hebben de vragen op zichzelf toegepast. Dit leverde inspirerende gesprekken op.

Wij hopen dat beide gespreksavonden eveneens inspirerend zullen zijn, ook al worden ze gehouden in twee verschillende vormen.

Namens de Pastoraatsgroep, Jaap van der Meij.

Synode Kerk voor jongeren

Op zaterdag 12 februari om 14.00 uur wordt een bijeenkomst voor jongeren gehouden om over het thema synode kerk te bespreken. Dit wordt gehouden in de Gerardus Majellakerk.

Alle jongeren zijn van hartelijke welkom. Laat het weten of je mee wil doen via het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail:  abgparochie@gmail.com of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Op zoek naar de vrijwilligers

ABG parochie is opzoek naar vrijwilligers om de Saamhorig rond te brengen naar de volgende wijken:

  • Architectenbuurt
  • Zeeburgerdijk West
  • Omgeving Madurastraat
  • Omgeving Sumatrastraat
  • Zeeburgerdijk oost
  • Kramatplantsoen
  • Omgeving Soembawastraat

Indien u mee wilt helpen, graag contact met ons opnemen via abgparochie@gmail.com. De Saamhorig wordt per kwartaal bezorgd.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 6 februari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marjo van Dalsum (Tante van Thijsje van de Rest) *

Zondag 6 februari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Nanda Graanoogst * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 6 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Bernardus Antonius Dieker en Josephina Dieker – Sloot * Familie Mangelmans – van Rijsingen en Familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur