Nieuwsbrief zondag 6 maart 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

6 maart 2022           1e zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag6 mrt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag6 mrt10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag13 mrt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Yan Asa, SVD
Zondag13 mrt10.30 uurWoord en Communievireng, AnnaBon, K. Bouwman
Zondag20 mrt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag20 mrt10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, H. Hartog

Vastenactie 2022

In het kader van de Vastenactie 2022 doen alle parochies in het samenwerkingsverband Clara en Franciscus dit jaar mee aan een special project:

het opzetten van een startersfonds voor vrouwen met een beperking in Ghana, gelegen aan de westkust van Afrika.

De band tussen Ghana en Nederland is 200 jaar geleden ontstaan, maar helaas niet op een manier om trots op te zijn. Duizenden Ghanezen werden door Nederlanders als slaaf verscheept naar Suriname, Curaçao en Brazilië. Diverse forten, waarvan Elmina de bekendste is, zijn daar nog een triest bewijs van. Ghana is tegenwoordig politiek stabiel, maar economisch gaat het slecht; de werkloosheid is hoog. Overheden en ontwikkelingsorganisaties springen bij, maar hebben niet altijd oog èn budget voor mensen met een beperking.

De Vastenactie 2022 wil zich juist voor hen sterk maken, niet alleen door het geven van praktische zorg, maar ook om hen economisch zelfstandig te maken, zodat zij hun respect en waardigheid terugkrijgen, en niet meer hoeven te bedelen.

De Hope of Life Association (HFL) in Accra ontwikkelt vele initiatieven. In 2022 wil men 35 vrouwen met een handicap helpen van hun beroep of vaardigheden te kunnen leven.

Zij willen de vrouwen een training geven, zodat ze zelf een bedrijfsplan kunnen schrijven, en na goedkeuring een micro-krediet kunnen ontvangen om een bedrijfje op te starten.

De vrouwen worden professioneel begeleid en ondersteund tijdens dit traject, en krijgen hulp bij  het openen van een zakelijke bankrekening. Het micro-krediet, een lening, wordt in stapjes terugbetaald.

Andere vrouwen kunnen met dit geld dan weer worden geholpen bij het opzetten van hun bedrijfje.

Wilt u dit project financieel ondersteunen, dan kan dat op de volgende manieren:

*   door een bedrag te storten op de rekening van onze parochie:

     NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. ABG parochie  o.v.v. Vastenactie 2022

*   door geld in een envelop te doen en deze op de collecteschaal te leggen tijdens de 

     collectes gedurende de vieringen in de vastentijd. Er liggen witte enveloppen met een sticker

     Vastenactie klaar in de hal/garderobe van de kerk

*   door op de 1e zondag van de Veertigdagentijd (op 6 maart), en op de 4e zondag van de         

     Veertigdagentijd (op 27 maart), bij te dragen aan de collecte tijdens de viering; deze zal bestemd    

     zijn voor de Vastenactie.

Alvast onze hartelijke dank! Meer informatie vindt u in de folder van de Vastenactie, die ligt in de hal/garderobe van de kerk.

Aanvullend bericht

Wij ontvingen onderstaand bericht van ons Bisdom:

De R.K. Kerk collecteert zondag 6 maart voor hulp aan Oekraïne. (Let op: in de ABG-kerken is de collecte op zondag 13 maart bestemd voor Oekraïne).

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’.

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak.

Directe lijnen

Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne.

Bidden en geven

Eerder riepen de bisschoppen al op om op woensdag 2 maart te bidden en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.’

Met vriendelijke groet,

Bart Putter

dr. B.J. Putter, kanselier

Omdat wij u eerder al hebben laten weten dat de collecte in de ABG-kerken a.s. zondag 06 maart bestemd is voor de Vastenactie-Ghana, zal de collecte op zondag 13 maart a.s., in afstemming met pater Marianus, bestemd zijn voor Oekraïne.

Stille Omgang

Zaterdag 19 maart zal de Stille Omgang worden gelopen. Vanuit de parochie zal er ook een groep daaraan deelnemen. We zullen om een uur of 7 vanuit de AnnaBon naar de route van de Stille Omgang wandelen. Er zijn om half acht en negen uur twee vieringen in de Begijnhofkapel en om half negen en half elf vieringen in de Nicolaas. De organisatie regelt de indeling ervan, dus als we om half acht in de Begijnhofkapel zouden moeten zijn, moeten we om kwart voor zeven uit de AnnaBon vertrekken. Aanmelden bij mij, Peter Commandeur, op telefoonnummer 06831 06668 of e-mailadres: commandeur.advies@hetnet.nl

Wereldgebedsdag (wgd)

Voor mensen die niet naar het leger des heils kunnen komen, kunnen via deze link op een moment dat hij past toch Wereldgebedsdag volgen.https://www.youtube.com/watch?v=5gO4YJBX2ac

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2022. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 13 maart 2022 door U besteld worden. In de Anna-Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij Joke van Wees of Annelies Dieker.

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees.

De kruisweg in onze kerken 

In de Gerardus en de Anna-Bonifatius hangt in de veertigdagentijd een andere kruisweg met  als titel : “Midden onder ons”. 

De zeven staties zijn van de hand van de Duitse kunstenaar Pieter van de Cuylen, geboren  in Benrath am Niederrhein in 1909. Hij bracht zijn jeugd door in Nederland en studeerde  vervolgens aan de kunstacademie van Dortmund en Berlijn. 

In 1943 werd hij tijdens een zware bomaanval bedolven onder het puin en raakte zwaar  gewond. Ook werd zijn gehele werk vernietigd. Pas 10 jaar later, in 1953, was hij weer  voldoende hersteld om aan het werk te gaan.

De afbeeldingen van zijn kruisweg hebben een strakke, scherpe opbouw met veel zwart omrande vlakken. Er zijn geen kleuren gebruikt.

Het zijn heldere, herkenbare en concrete lithografieën.  

Jezus staat centraal en de beelden van Jezus zijn sterk vereenvoudigd. De emoties van Jezus worden echter niet onder stoelen of banken gestoken. 

Het gezicht van Jezus spreekt van vertwijfeling als Hij bidt op de Olijfberg, terwijl de leerlingen slapen. Zijn gezicht onder de doornenkroon is getekend door de pijn. Wij zien Jezus verbeten zijn zware kruis dragen naar Golgotha. Bij de ontkleding spreekt Zijn gezicht van vernedering. 

Pas als Jezus de geest heeft gegeven, wordt Zijn gezicht met glans omstraald. 

De gezichtsuitdrukking en het al dan niet ontbreken van de ogen bij de omstanders zijn een  uitdrukking van de mate waarin wij ons openstellen voor de boodschap van God en het leven  van Jezus ter harte nemen. 

De kruisweg van Pieter van de Cuylen is daarom een goede aanleiding om na te denken  over het lijden in onze wereld, over ons eigen verdriet en hoe wij solidair kunnen zijn met hen  die lijden ‘midden onder ons’ 

Met deze kruisweg krijgt de veertigdagentijd meer nadruk en geeft wellicht nieuwe inspiratie. Het is de moeite waard de beelden rustig op ons in te laten werken en er de tijd voor te  nemen. 

Moge onze bezinning vruchtbaar zijn en ons hart raken. 

Tijdens de kruisweg op Goede Vrijdag zullen wij stap voor stap met elkaar de staties  overwegen en er dieper in doordringen. Ben Dieker

Bestemming collecte 6 maart Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Alfred Baarn * Humphrey Denz * Montserrat van den Emster – Ramirez Llort *

Zondag 6 maart  AnnaBon

Cor en Toos Molenaar * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 6 maart Gerardus Majella

Antoinette Kiebert-de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Famile Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Leo Mangelmans * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur