Nieuwsbrief zondag 6 september 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 6 september 2020         23e zondag door het jaar

Agenda

Zaterdag5 sept11.00 uurDoopviering, AnnaBon, Pater Marianus SVD
Zondag6 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag6 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag13 sept10.30 uurEucharistieviering, Ziekenzondag, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag13 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Ziekenzondag, AnnaBon, H. Hartog

Mededelingen:

Laudato Sì middag

Onze Clara en Franciscus parochie gaat op zaterdagmiddag 12 september 2020 de Laudato Si-dag organiseren in de tuin van de Urbanuskerk te Duivendrecht, vanaf 14.15 – 17.00 uur. Programma’s zijn: twee ronde workshops, gebedsviering en planten van een Laudato Si-fruitboom. Deze middag zal beëindigen met BBQ. Aanmelden is verplicht, via deze email: abgparochie@gmail.com

Deelnemen is gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom. De volledige programma kunt u bij de uitnodiging poster zien. Wij verwachten alleen voor 40 deelnemers.

Namens de Laudato Si-groep, Pater Marianus Jehandut SVD.

Een bijzondere buiten- en binnenviering in de Binnenwaai, Ed Pelster Park 2

Zondag 6 september om 11.00 uur hebben we een bijzondere oecumenische viering in de Binnenwaai die deels buiten plaatsvindt. Naar aanleiding van een lezing uit het oude testament lopen we in tweetallen over IJburg om wat ons raakt in de tekst te bespreken. De minder mobielen onder ons kunnen binnen de tekst bespreken.

Aangezien slechts maximaal 14 mensen in de Binnenwaai aanwezig mogen zijn, zullen begin en eind van de viering, wat gebeden, Bijbeltekst en liederen betreft, vanaf de drempel van de Binnenwaai gesproken en gezongen worden, zowel gericht naar de mensen buiten als binnen.

Na de viering is er een lekkere lunch voor zowel degenen die gewandeld hebben als degenen die binnen bleven.

Door de bijzondere inrichting van deze inspirerende oecumenische viering maken we het mogelijk, ondanks de corona-beperkingen, een grotere groep deelnemers uit te nodigen.

Meld u aan bij Arni Hubbeling, coördinator van deze dienst: arni.hubbeling@kpnmail.nl

U bent Welkom!

Namens voorbereidingsgroep Uschi Janssen, Alexander Noordijk, de Kleine Zusters, Arni Hubbeling en Beatrix van Dam

Ziekenzondag in de ABG op 13 september. Ziekenzondag in de ABG gaat door, zij het in aangepaste vorm. Er zullen geen plantjes door vrijwilligers naar zieken gebracht worden. Dit uit veiligheidsoverwegingen. In plaats daarvan wordt aan zieken een kaart toegestuurd, voorzien van een bemoedigend woord van pater Marianus.

Op 27 september staat een oecumenische gebedsviering in de AnnaBon gepland met ds. G. de Vries, Muiderkerk, en zuster Melina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de AnnaBon, waar tussen de 30 – 34 plaatsen in de kerk-ruimte zijn, geen plek om gelovigen van de Muiderkerk te ontvangen. Het pastoraal team heeft de oecumenische viering afgelast. Zr. Melina verzorgt een Woord en Communieviering in de AB.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Gerardusfeest 11 oktober. Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest.

Bestemming collecte 6 september Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Dick van Schaik * Pater Savio Nederstigt (de broer van Pastor Leo Nederstigt) *

Zondag 6 september Gerardus Majella

Uit dankbaarheid b.g.v. een 55 jarig huwelijk * Overl. fam Stokvis-Bruinsma * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 6 september AnnaBon

Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen * Pastor Leo Nederstigt * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.