Nieuwsbrief zondag 7 april 2024

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 7 april 2024   2Zondag van Pasen
Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Agenda

Zondag7 april10.30 uur2e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan m.m.v. het ABG koor
Woensdag10 april10.00 uurWoord en Communieviering  in de Kastanjehof, Uschi Janssen
Vrijdag12 april09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag14 april10.30 uur3e Zondag van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Woensdag17 april10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag19 april09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag21 april10.30 uur4e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman m.m.v. het ABG koor
Zondag21 april11.00 uurOecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, Ijburg. Ds. Marjolein Hekman, Uschi Janssen en Cees de Haan  

Mededelingen

Huisbezoek

Beste parochianen,

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

  • Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).
  • Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak en de Saamhorig (ABG- parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek.
    Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen. De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

“Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of emailen: abgparochie@gmail.com. Zie ook www.abgparochie.nl.”

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groep wordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek, geïnformeerd/gebeld.
Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde

Cursus Groen geloven in Mokum – Eco-theologie in de Amsterdamse context.

De cursus is een zoektocht naar veranderingen in denken en theologie; hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en de mens.
Ook praktische en ethische vragen komen aan de orde; wat laat en doe jij om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden? En is er nog een gesprek mogelijk tussen stad en platteland over de gevolgen van klimaatverandering? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren? Hoe ziet zo’n gemeenschap waar duurzaamheid centraal staat er uit?
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die bij Amsterdamse kerken betrokken zijn en die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken.

  • Begeleiding: Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja
  • Wanneer: woensdag 10 april, 17 april en 24 april
  • Tijd: 20.00-22.00 uur
  • Waar: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam – ihk van Leerhuis Amsterdam voor zinvol Samenleven.

Oecumenische viering Binnenwaai 21 april 2024

Op zondag  21 april is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2. IJburg.

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op zaterdag 20 april a.s. kunt u in Amsterdam kleding en schoenen inleveren bij de Gerardus Majellakerk aan de Lombokstraat 2. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië)

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

Inzamelactie in uw regio zijn werkelijk onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen?

Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), laken, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Aanvullende informatie
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie of neem gerust contact met ons op!
Telefoonnr. 088 20 80 100.
Hartelijk dank voor u donatie en graag tot ziens!

Uitnodiging 56e verjaardag Sant’Egidio

Op 7 februari 1968 hielden de 18-jarige Andrea Riccardi en vrienden de eerste bijeenkomst van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome. Hun vriendschap met kwetsbare mensen op basis van het evangelie groeide in de loop der jaren uit tot een wereldwijde beweging, die vandaag vele mensen van alle leeftijden en achtergronden inspireert.

Ook in steden in Nederland is Sant’Egidio aanwezig en draagt hier bij aan de leefbaarheid en menselijkheid door haar werk met dak- en thuisloze mensen, armen, ouderen, kinderen, vluchtelingen, migranten en gevangenen. Een aanwezigheid die goed is voor de mensen die geholpen worden, maar ook voor de vele vrijwilligers die zich voor hen inzetten en ervaren dat goed doen ieder ook goed doet.

Wij nodigen u van harte uit bij de viering van onze 56e verjaardag op zondag 21 april 2024. We willen dit vieren met iedereen die Sant’Egidio een warm hart toedraagt en hopen u die middag te verwelkomen!

  • Om 15.30 uur is er een eucharistieviering uit dankbaarheid  waarin mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, zal voorgaan in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 in Amsterdam.
  • Vanaf 17.00 uur bent u hartelijk welkom bij de feestelijke receptie in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam.

Uw aanwezigheid bij de receptie en/of de eucharistieviering stellen wij zeer op prijs. Indien mogelijk ontvangen wij graag een bericht van uw komst: info@santegidio.nl of 020 2331522.

Bestemming collecte 7 april 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 
Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB * Franta Wijchers AB * Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 7 april  2024 ABG-parochie

Pastor Leo Nederstigt * Josephina Dieker – Sloot * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur