Nieuwsbrief zondag 7 februari 2021

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 7 februari 2021             5e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag7 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag7 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag14 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. James Arul SVD
Zondag14 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2021. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 28 februari 2021 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees

Nieuw adres voor mevrouw (Nanda) Graanoogst

Enkele weken geleden bereikte ons het bericht dat mevrouw Graanoogst, bij velen van u bekend o.a. als zangeres in het Sannas- en in het AnnaBonkoor , was opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan haar voet.

Gelukkig heeft mevrouw Graanoogst inmiddels het ziekenhuis mogen verlaten, maar terugkeer naar haar eigen huis was niet mogelijk. Ze verblijft nu in een verpleeghuis in Amsterdam Noord om daar te revalideren.

Het adres mogen we vanwege de AVG (privacy-wetgeving) niet afdrukken in deze kleine Samenspraak, maar we hangen het op de prikborden van de Gerardus Majella en de AnnaBonifatius.

Wilt u haar een kaartje sturen – dat zal ze vast erg leuk vinden – kijk dan even vóór of na de viering op het prikbord!

Bestemming collecte 7 februari 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Eugene Rudolf Fonseca * Marca Wolterbeek * Jan van Garmeren *

Zondag 7 februari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Cor en Toos Molenaar * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 7 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Familie mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Bernardus Antonius Dieker en Josephina Dieker-Sloot * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Pastor Leo Nederstigt * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur