Nieuwsbrief zondag 7 juli en zondag 14 juli 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 7 en 14 juli 2019      14e en 15e zondag door het jaar

Agenda

Vakantie periode donderdagavondvieringen in de Anna-Bonifatius kerk.

In de periode van 4 juli t/m 8 augustus zullen er op de donderdagavonden in de Anna/Bonifatiuskerk geen Vesper- en Eucharistievieringen zijn in verband met de vakantieperiode. Ook de bezinningsgesprekken vervallen. We starten het nieuwe seizoen weer op donderdag 15 augustus, Maria ten hemelopneming, om 18.45 uur met stilte, gevolgd door de viering, koffie/thee en bezinningsgesprek.

Wij zien u dan graag tegemoet. Joop Goes, e-mail: joopGMgoes@gmail.com

Afwezigheid Pater Marianus Jehandut SVD

Pater Marianus is in de maanden juni, juli en augustus afwezig. Hij is voor familie bezoek naar Flores Indonesië.

In geval van nood kunt u pater Yan Asa SVD bereiken op telefoonnummer 0642294134

Uitwisseling tussen de Anna-Bonifatius en de Martelaren van Gorcum gemeenschap.

Deze zomer is pater Marianus in Indonesië. Om het rooster van de vieringen rond te krijgen en om elkaar beter te leren kennen, is de volgende oplossing bedacht:

Op zondag 14 juli is de Martelaren van Gorcumkerk gesloten en zijn de parochianen van deze kerk van harte welkom in de AnnaBon. Op deze zondag zal pater Bert Wooning SVD voorgaan in de Eucharistieviering. Janneke de Bruin van de Martelaren van Gorcum parochie is dan lector.

Op zondag 18 augustus is de AnnaBon dicht en is er een Woord- en Communieviering in de Martelaren van Gorcum kerk. Deze viering wordt verzorgd door Peter Commandeur van de AnnaBon en Frank de Haas van de Martelaren van Gorcum kerk.

Adres: Martelaren van Gorcum kerk Linnaeushof 94  1098 KT Amsterdam

Op bovengenoemde data is de Gerardus Majella kerk open. Namens bestuur ABG, Paul Proost

Saamhorig

Op woensdag 10 juli wordt de volgende editie van de Saamhorig (15 juli tot en met 7 oktober) weer voorzien van adresstickers. Als u hiermee kunt assisteren bent u van harte welkom. Voor diegene die de Saamhorig rondbrengen, vanaf donderdag en vrijdag kunnen jullie de pakketjes ophalen  in de Gerardus of AnnaBon.

Samenkerk

Vanaf 5 juli komt het zomernummer van het Bisdomblad Samenkerk weer uit. Kort na deze datum liggen ze in beide kerken voor u klaar om mee te nemen.

Bestemming rondgang collectes 7 juli Gerardus Majellakerk en AnnaBon :

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor het bisdom blad Samen Kerk.

Bestemming rondgang collectes 14 juli Gerardus Majellakerk en AnnaBon :

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor de representatiekosten als koffie en thee.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Moni Westenbrink AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Francisca Jacoba Martha Prins – Wilms * Alice Delchot *

Zondag 7 juli Anna-Bonifatius

Wil Zaal *  pastor Leo Nederstigt* Hedwig de Groot *

Zondag 14 juli Anna-Bonifatius

Mia Wassenaar *  pastor Leo Nederstigt*

Zondag 7 juli Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Bernadus de Haas * Eric Melchiot * en voor al onze dierbare overledenen 

Zondag 14 juli Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.