Nieuwsbrief zondag 7 juni 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 7 juni  2020                 Hoogfeest heilige Drie-eenheid

Agenda

Zondag 7 juni 10.30 uur Woord en Communieviering, Anna Bon, Peter Commandeur

Zondag 7 juni 10.30 uur Woord en Communieviering,  Gerardus

Zondag 14 juni 10.30 uur Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD

Zondag 14 juni 10.30 uur Woord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Mededelingen: 

Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni 2020 werd in Rome bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum trad bisschop Johannes Hendriks die als Bisschop-coadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd was hulpbisschop

Everard Johannes de Jong (61) van het bisdom Roermond door paus Franciscus benoemd tot ‘Legerbisschop’ van Nederland, als opvolger van Mgr. Josef Punt. Wij danken Mgr. Jozef Punt voor al zijn inzet voor ons bisdom en we bidden voor beide nieuwe bisschoppen (bijlage brief van Mgr. Johannes Hendriks).

Vanaf 7 juni t/m 4 juli houden we geen katholieke viering bij de Binnenwaai in IJburg. Want de PKN (de eigenaar van het gebouw) is voorzichtig en heeft moeilijke protocollen. De hele maand juni zullen ze nog geen vieringen houden in de Binnenwaai en voor juli is het nog onzeker. Natuurlijk mogen we niet anders doen uit respect voor hen. Verder ontwikkeling hierover zullen we u informeren. 

De preek van Pater Marianus (zondag 7 juni) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl 

Een brief van het bestuur

Beste mede-parochianen,

Zoals wij u vorige week meldden, worden op 07 juni a.s. de vieringen in de ABG-kerken hervat, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van de overheid en het bisdom.

Op dit bericht is door parochianen gereageerd. Sommigen gaven aan tot een risicogroep te behoren en daarom nog niet te willen / kunnen komen. Uiteraard hebben wij daarvoor alle begrip. Anderen vroegen hoe zij zich kunnen aanmelden voor een viering.

Daarover en over de laatste stand van zaken t.a.v. de coronamaatregelen en onze kerkgemeenschap leest u hieronder meer. 

Als u mede-parochianen kent die geen computer of toegang tot internet hebben, wilt u hen dan telefonisch informeren over de inhoud van de Kleine Samenspraak of via het bezorgen van een uitgeprinte Kleine Samenspraak? Laten we naar elkaar omzien, zeker in deze tijd.

Aanmelden voor de vieringen

De stoelen zijn op 1½ meter onderlinge afstand van elkaar neergezet in de AnnaBon. Met moeite konden wij 30 plaatsen realiseren. Dit is ook gedaan in de Gerardus.

Als u een viering wil bijwonen, moet u zich van te voren aanmelden (zie bijlage Protocol Gelovigen van de RK Kerk NL).

In de komende periode vinden er 4 vieringen per week plaats in onze kerken:

woensdagochtend in de AB om 09.00 uur; vrijdagochtend in de GM om 09.00 uur en op zondag om 10.30 uur in beide kerken.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de ABG via abgparochie@gmail.com of op vrijdagochtend tussen 10.00-11.00 uur telefonisch via 020 – 6650070 

Wij willen u vragen één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, zo mogelijk, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen.

Hygiënische en veiligheidsmaatregelen

Deze kunt u nalezen in de bijlagen. De belangrijkste zijn: als u bij de kerk aankomt, zal u gevraagd worden of u klachten heeft die wijzen op corona. Als u geen klachten heeft bent u welkom. Vervolgens gebruikt u desinfecteermiddel voor uw handen.

Dit staat in de kerk voor u klaar. Uw jas neemt u mee de kerk in. Wij gebruiken de kapstok/garderobe niet.

In de kerk volgt u de aangegeven looproute. Wij zingen niet

Vanaf 14 juni kunnen wij weer ter Communie. Voordat u de hostie krijgt, desinfecteert u uw handen opnieuw.

Op de looproute naar de voorganger staat desinfecteermiddel. De voorganger geeft u de hostie vanachter een hoestscherm (zie bijlage protocol bedienaren van de RK Kerk NL). Na afloop van de viering gaan wij meteen naar huis. Er is helaas geen koffie en thee. Uw bijdrage aan de collecte kunt u op weg naar de uitgang op een collecteschaal gooien.

Bij dit alles houdt u onderling 1½ meter afstand. Dit alles voor uw eigen en andermans veiligheid.

De toiletten alleen gebruiken indien strikt noodzakelijk. Na toiletgebruik zelf de zitting reinigen met een desinfecterende tissue, die voor u klaar ligt in het toilet.

In de komende periode zijn er geen kindernevendienstvieringen. Omdat Kiemkracht en Hangmannen moeten voldoen aan dezelfde eisen als de horeca zullen deze activiteiten helaas waarschijnlijk pas na de zomer hervat kunnen worden.

Wijzigingen in geplande vieringen

De maatregelen die de bisschoppen afgekondigd hebben, hebben ook gevolgen voor geplande vieringen.

Clara en Franciscusviering op 21 juni a.s. Deze viering wordt verplaatst naar volgend jaar. Bij vieringen mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Een gezamenlijke viering binnen ons samenwerkingsverband is hierdoor niet mogelijk.

Op 21 juni is er een Wocomviering in de AnnaBon en pater Marianus gaat voor bij de Eucharistieviering in de Gerardus.

Gezamenlijke vieringen van de ABG-parochie met de Martelaren van Gorcum in juli en augustus. Gezien de huidige coronacrisis wordt het aantal gezamenlijke vieringen teruggebracht van 4 naar 2.

Op 05 juli is de AnnaBon open. Voorganger is Maurits Damsté, priester.

Op 19 juli is de gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.

Op 02 augustus gaat de gezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren door in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht. Op 16 augustus is er een WoComviering in de Gerardus.

Na 01 juli mogen er vieringen zijn met max. 100 personen, met 1½ meter onderlinge afstand. Dit is niet te realiseren in de ABG-kerken. Om die reden vinden de 2 gezamenlijke vieringen plaats in de Martelaren van Gorcumkerk.

Wij hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Uw evt. vragen kunt u mailen naar het secretariaat van de ABG-parochie.

Wij wensen u gezegende zondag en een goede gezondheid toe.

Met hartelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie

De orgels van de Bonifatius en Gerardus Majella – deel 2

Inleiding

In deel 1 is vorige week het belang en het gebruik van een orgel in de kerk aan de orde gekomen. Er is inzichtelijk gemaakt dat een orgel bouwen een hele kunst is. Nederland kent één beroemde orgelbouwer: Michaël Maarschalkerweerd. 

De ABG-parochie is ook bekend met Maarschalkerweerd. Hij heeft het grote orgel in de oude Bonifatiuskerk gebouwd. Ook het huidige orgel in de Gerardus Majellakerk is van zijn hand. In dit deel 2 komt het orgel in de oude Bonifatiuskerk aan de orde. Deel 3 in de Samenspraak van volgende week, zal gaan over het orgel in de huidige Gerardus Majella. 

Sint Bonifatiuskerk

Het orgel in de Sint Bonifatius aan het Kastanjeplein

In den beginne…

De Sint Bonifatius aan het Kastanjeplein kent in haar geschiedenis drie orgels.  Deze imposante kerk werd ontworpen door Evert Margry, een van de grote architecten van de neogotiek in Nederland. De kerk werd in 1982 gesloten en in 1984 helaas afgebroken, maar spreekt nog altijd tot de verbeelding. Menige parochiaan heeft er nog vele herinneringen aan.

Bij de bouw in 1884-1886 werd er voorlopig een tweedehands mechanisch orgel met twee klavieren en pedaal geplaatst. Het verhuisde in 1902 naar Schoonhoven. Toen kreeg de Bon namelijk een Maarschalkerweerd-orgel en dat was niet niks. Zijn orgel in de Bonifatius, geplaatst in het koor, werd op 15 juni 1902 in de Bonifatius ingewijd door de heer L. van Erven-Dorens. Dit orgel stond in het koorgedeelte vóór in de kerk.

Het orgel verplaatst en verbouwd

Het orgel in de Bon kon alleen bespeeld worden dankzij orgeltrappers. Orgeltrappers moesten lucht in het orgel blazen. Bij grote orgels was zelfs een volledig team in die tijd nog slechts mannen aanwezig om het orgel te voorzien van voldoende lucht. Het was toen ook iets nieuws en de eerste zondagen was er veel belangstelling om te trappen. Maar één uur trappen was erg zwaar, zeker als de organist eens flink uithaalde en alle lucht uit de balgen wegzoog. In de biechtstoel zal dan ook wel eens als penitentie een trapbeurt zijn voorgeschreven, toen de belangstelling minder werd.

Sint Bonifatiuskerk orgel

In 1930 verhuisde het orgel van voor in de kerk naar de toren. Orgelbouwer Pels verbouwde en breidde het uit, zijn nieuwe orgel werd in 1931 met een feestelijk concert ingewijd. Orgeltrappen was niet meer nodig, het nieuwe product was geheel op elektriciteit ingesteld. Orgelbouwer Pels was gevestigd in Antwerpen, maar hij kwam regelmatig naar Amsterdam om zijn schepping te controleren en bij te stellen. Zelfs in de oorlogsjaren: hij fietste naar Amsterdam voor inspectie, toen het openbaar vervoer uitviel. Later klaagde hij in een brief aan Pastoor Schiphorst over het in onderhoud geven van zijn schepping aan een firma uit de stad. Hij vond dit erg onredelijk gezien

zijn opofferingen gedurende de oorlogsjaren. U kent de geschiedenis. De Bonifatius werd afgebroken, waarmee  ook het orgel verdween. 

Kerken in de pastorie

De pastorie werd tot kerkzaal verbouwd waar geen plaats was voor zo’n groot orgel. Het huidige orgel in de Anna Bonifatius is een elektronisch orgel. Het is gebouwd door Johannus orgelbouw in Ede.

Het model is een Opus 220 uit begin jaren ‘80. De klanken worden weergegeven door twee luidsprekers. Het orgel is een schenking van een familielid van de organist van de Gerardus. Wist u overigens dat een deel van het grote Bonifatiusorgel is ingebouwd in de Bonifatiuskerk in Rijswijk? En dat op 23 maart 1983 op de veiling 27 loze zinken orgelpijpen van dit orgel zijn verkocht?

Het gehele artikel over de orgels in de ABG-parochie is te vinden op de website van de ABG:

https://www.abgparochie.nl/geschiedenis Ben Dieker

Bestemming collecte 7 juni Gerardus Majella 

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES 

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB *  Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Mv. Maria Antonia Noodeloos-Bieshaar

Zondag 7 juni Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot *

Zondag 7 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Marcia Abdelgawad Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.