Nieuwsbrief zondag 7 maart 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 7 maart 2021      3e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag7 mrt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, James Arul SVD
Zondag7 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag14 mrt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, James Arul SVD
Zondag14 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Jaap van der Meij

Mededeling:

De vieringen in de Binnenwaai  zijn voorlopig op geschort, omdat vanwege de beperkte ruimte daar, het lastig is de coronaregels in acht te nemen. Hartelijk dank.

Wereldgebedsdag in de ABG op zondag 7 maart 2021

We vieren Wereldgebedsdag op zondag 7 maart in plaats van op de eerste vrijdag in maart zoals we gewend zijn. Omdat we i.v.m. corona niet goed gezamenlijk met de Eltheto, de Muiderkerk en het Leger des Heils kunnen vieren, hebben we besloten om zowel in de Gerardus als in de Annabon apart aandacht te besteden aan de viering zoals die dit jaar door de vrouwen van het eilandenrijk Vanuatu is gemaakt. Ook in de Muiderkerk en de Eltheto wordt op zondag 7 maart aan Vanuatu aandacht besteed. Pater James en Constance de Ronde zullen de viering in de Annabon en Gerardus leiden.

Over de hele wereld besteden nu christenen aandacht aan Vanuatu. De vrouwen hebben drie projecten geselecteerd die vanuit de kerken in de hele wereld ondersteuning krijgen, twee projecten in Vanuatu en een in Suriname. Twee projecten zetten zich in voor: de vroegtijdige opsporing van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en het begeleiden van hun ouders; de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oogzorg op scholen en in de dorpen. Verder is er een speciaal verzoek mbt de ondersteuning van kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen in Suriname (de wijk Pontbuiten in Paramaribo).  De collecte na afloop van de vieringen in de ABG zal bestemd zijn voor deze projecten.

Wees welkom in de viering in de Annabon of Gerardus. Uschi Janssen en Anneke Nolet, namens Wereldgebedsdag.

P.S. Vanaf 25 februari 10.00 uur zal een alternatieve Wereldgebedsdag-viering tot half maart beschikbaar zijn op het onderstaande YouTube kanaal: https://youtu.be/zCktIQZ75Mo  

Vesper ‘Van Donker naar Licht’….

Op zaterdag 13 maart 2021 om 17.00 uur is er een Vesper in de Vastentijd georganiseerd door de  Martelaren van Gorcum en de Annabon gezamenlijk. Deze viering zal plaatsvinden in de Martelaren van Gorcum op de Linnaeushof.

Wegens het coronavirus kunnen we de Vesper, zoals we voorgaande jaren gewend waren, niet uitbreiden met een gezamenlijke (kunst) activiteit en maaltijd als afsluiting. Toch willen we ons ook nu in de Vesperviering bezinnen op onze gang naar het licht van Pasen.

Uschi Janssen, Janneke de Bruin en Ari van Buuren zullen in de viering voorgaan. Ina Kok zal als cantor deelnemen. Wees van harte welkom! Janneke de Bruin, Uschi Janssen, Ari van Buuren

Bestemming collecte 7 maart 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Theo Gunsing AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan van Gameren * Nanda Graanoogst *

Zondag 7 maart AnnaBon

Charles van de Rest * Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 7 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Antoinette Kiebert-de Jong * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur