Nieuwsbrief zondag 7 mei 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 7 mei 2023      5e zondag van Pasen

Agenda

Zondag7 mei10.30 uurSamen op weg viering ABG parochie, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag7 mei10.30 uurGerardus, Geen viering
Zondag14 mei10.30 uurWoord en Communieviering,  AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag14 mei10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Op zondag 07 mei a.s. is de volgende Samen op weg viering in de Anna Bonifatiuskerk. Deze zondag is de Gerardus Majellakerk gesloten.

Wij willen u van harte uitnodigen voor deze gezamenlijke viering in het kader van het samengaan van onze 2 kerklocaties en het vormen van één nieuwe ABG-gemeenschap.

Na afloop willen wij u uitnodigen om bij het koffie / thee drinken met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verandering voor u betekent en kunt u het locatiebestuur vragen stellen.

Voor uw agenda:

Op 04 juni a.s. is er ook een Samen op weg viering en dan in de Gerardus Majella. Die dag is de Anna Bonifatius gesloten.

Op 18 juni is er de jaarlijkse Clara en Franciscus viering, dit keer in het gebouw van de Graankorrel: de Drie Stromen, vlak bij metrostation Reigersbos. Binnen ons samenwerkingsverband zijn die dag alle andere locaties gesloten, dus ook de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella kerk.

Namens het locatiebestuur,

Met vriendelijke groet,

Paul Proost

Een film over kerksluiting

Kerksluitingen zijn de laatste jaren in Nederland aan de orde van de dag. Op dit moment zijn er nog 5000 christelijke kerkgebouwen waaronder 1300 Rooms-Katholieke kerken. Ook in Amsterdam zijn er heel wat kerken gesloten of zullen op korte termijn aan de eredienst worden onttrokken. Ook onze regio ontkomt er niet aan. Zo zal de AnnaBonifatius in het najaar gesloten worden, helaas. De parochianen gaan samen met de Gerardus een nieuwe gemeenschap vormen in de Gerarduskerk aan de Zeeburgerdijk.

Zoals het nu in de ABG en elders gaat is het immers pastoraal en financieel met het huidige geringe aantal kerkgangers en het aantal gebouwen niet vol te houden.

Iedere kerksluiting treft echter een gemeenschap in het hart en raakt mensen diep. Bij het sluiten van een kerk moet je veel achter je laten. Het sluiten roept veel kostbare herinneringen op.

De parochiegemeenschap is voor veel mensen een dierbaar plekje geworden waar ze zich thuis voelen. Daarvan moet afscheid genomen worden. Dat is pijnlijk ook al is de noodzaak duidelijk.

Het afscheid samen dragen kan steun geven.

Gemeenschappen samenvoegen vraagt om een proces, dat bijtijds in gang gezet moet worden. Het is belangrijk dat er ruimte en tijd is om gevoelens en ervaringen van beide kanten te delen. Dat schept verbondenheid en saamhorigheid. Als er openheid is en een luisterend oor voor elkaar groeien twee gemeenschappen naar elkaar toe en ontstaat er een klimaat van geven en nemen.

Gelukkig zijn er in de ABG al verschillende stappen gezet naar de toekomst. Ook de gezamenlijke vieringen dragen daaraan bij. Het proces zal door het bestuur ongetwijfeld in de komende tijd nog geïntensiveerd worden.

In de media is er echter nog te weinig aandacht voor kerksluitingen. Dat heeft Gemma Crijns, Jeroen Hoogenboom en Malijn Maat er toe gebracht een filmserie over kerksluitingen te maken.

‘ Kerkweg TV’ is de naam geworden van hun project.

Zij laten in een film zien wat kerksluiting betekent voor parochianen. Wat doet het hen? Zijn zij in staat om verder te gaan en hoe dan? Wat voor invloed heeft dat op hun geloofsleven?

Zij hebben voor hun eerste twee films gesprekken gevoerd met betrokken parochianen en pastores van de parochie van de Martelaren van Gorcum van Koog-Zaandijk. Zij hebben vieringen bezocht en interviews gehouden. Hoewel de beginsituatie van Koog-Zaandijk anders is dan bij ons, geven de films wel inzicht in wat het mensen doet en hoe een gemeenschap wil overleven.

Beide films zijn voor iedereen te zien. Deel 2 gaat vooral over verschillende kerkbeelden binnen de structuur van de Kerk.

U vindt de twee films op het YouTube kanaal.  Zoek op Google of een andere browser naar ‘@kerkwegtv’ (zonder spatie tussen kerkweg en tv) dan komen de films tevoorschijn.

Na deze twee delen volgen, als het goed is, films van andere parochies.

Als u zich aanmeldt als abonnee op YouTube  @KerkwegTV (klik op de abonneerknop) ontvangt u een melding als er nieuwe video’s geplaatst zijn.

Hopelijk kunnen de ervaringen van andere gelovigen u inspireren en verder helpen.

Ben Dieker

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Verloting oude Paaskaarsen

Bij het opruimen van de pastorie kwamen we 3 oude Paaskaarsen tegen. Deze gaan we verloten.

Op alle zondagen tot aan Pinksteren kunt u bij mij in de AnnaBon, na de viering, één of meerdere lootjes kopen. Kosten: 50 cent per stuk. De opbrengt is voor het goede werk dat onze zusters en paters verrichten binnen Kiemkracht. 

Op 1e Pinksterdag, zondag 28 mei, worden de 3 winnende lootjes getrokken. Wie weet bent u wel een van de gelukkigen ………

Kathy Hoogenboom

Uitnodiging 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio

Van harte nodigen we u uit voor de 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio.
Al vanaf haar ontstaan in 1968 in Rome zet Sant’Egidio zich in voor kwetsbare en arme mensen, door in een geest van vriendschap met hen op te trekken en door te werken aan vrede in de wereld, vanuit de inspiratie van het evangelie. Ook in verschillende steden in Nederland draagt Sant’Egidio bij aan de leefbaarheid en menselijkheid van de stad.

We zijn dan ook dankbaar voor een geschiedenis van 55 jaar nabij zijn aan mensen die op straat leven, ouderen, kinderen, vluchtelingen en migranten en gevangenen. We hopen iedereen die  Sant’Egidio een warm hart toedraagt te verwelkomen om dit met ons te vieren.

Wij nodigen u daarom van harte uit op 
zondag 14 mei 2023 om 15.00 uur
bij de eucharistieviering uit dankbaarheid 
waarin mgr. Hans van den Hende zal voorgaan
in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 in Amsterdam.

Ook bent u welkom bij de aansluitende feestelijke receptie
die rond 16.30 uur begint inhet Huis van Sant’Egidio,
Waterlooplein 205, Amsterdam.

Een bericht van uw komst wordt op prijs gesteld.  
info@santegidio.nl of 020 2331522

Bestemming collecte  7 mei  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Henk Vermunt * Dora Ribeiro

Intenties 7 mei 2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Broeder Avellinus Janssens * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 7 mei 2023 Gerardus Majella

Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * Johannes Hidde Bruinsma * Pastor Joop Stam *  Erna Ragoebar * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur