Nieuwsbrief zondag 7 november 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

7 november 2021        32ste Zondag door het jaar

Roepingenweek

H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Agenda

Zondag7 nov10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, M. Berkhout
Zondag7 nov10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag14 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Jaap v.d. Meij
Zondag14 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag14 nov12.45 uurDoopviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Roepingen week 2021

Van 7 t/m 13 november zal de landelijke Roepingenweek 2021 worden gehouden. Deze week wordt elk jaar georganiseerd rond het Hoogfeest van de H. Willibrord om te bidden voor roepingen tot het Priesterschap, het Religieus leven en het Diaconaat en ook worden er op vele plekken extra momenten met jongeren georganiseerd rond Roeping.

De aftrap van deze week zal op zondag 7 november zijn in elke parochiekerk en gemeenschap, maar bijzonder in de drie Missionaire centra van ons bisdom: de St. Bavokathedraal in Haarlem, de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam en op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Ook gedurende de week zal er bij groepen van tieners en jongeren (van 12 t/m 28 jaar) aandacht aan worden besteed. In verband met dit thema, nodigen we jullie uit op 13 november naar Roepingen Bewustwordings Middag in Heiligdom onze lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo.

Meer informatie: de programma’s en flyer zijn achter de kerkzaal of info@olvternood.nl

Collecte

Beste parochianen, de collecte van deze Willibrordzondag wordt bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Deze vereniging speelt een belangrijke rol ten dienste van de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking in ons land.  Ik wil deze collecte daarom van harte bij u aanbevelen. Pastoor Marianus Jehandut SVD.

Gebeds- en bezinningsgroep

De geplande bijeenkomst op de derde woensdag van november, 17 november, gaat niet door. Dit vanwege vakantie. Wel is er op die dag een Eucharistieviering waarin pater Marianus voorgaat om 09.00 uur. Op 16 december gaat de viering en het bezinningsgesprek wel weer gewoon door.

Dank voor uw aandacht, Joop Goes.

Gerardus Kalenders 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop. De prijs is dit jaar € 8,50

Dinsdag 9 november – 16:30 uur Kristallnachtherdenking

Ieder jaar wordt op het Oosterspoorplein bij het Muiderpoortstation de Kristallnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland door de nazi’s acties georganiseerd gericht tegen de Joodse bevolking. Vanaf het Muiderpoortstation werden op 25 mei 1943 500 Joden uit Oost gedeporteerd naar kamp Westerbork.

Tijdens de Kristallnacht Herdenking bij het monument op het Oosterspoorplein worden de 11.000 mensen herdacht die via het Muiderpoortstation werden afgevoerd naar vernietigingskampen in Duitsland en niet meer terugkeerden. Tijdens een korte ceremonie wordt gebeden, een minuut stilte in acht genomen en er worden bloemen gelegd.

Verandering van de voorgangers voor de zondagse viering in ABG parochie

In deze dagen zal pater Yan Asa SVD op vakantie gaan.  

Zondag 21 november 2021: Annabon, Wocom: Uschi Janssen, i.p.v Eucharistie: P.Yan Asa.

Zondag 28 november 2021: Gerardus, Eucharistie: Pater Henk Janssen, i.p.v. P.Yan Asa.

Tentoonstelling Geloof in geluk

In de KoepelKathedraal in Haarlem is van 28 augustus t/m 3 april 2022 de thematentoonstelling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Aan 20 vertellers is gevraagd op dit thema te reflecteren. Onder hen zijn de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks en de Haarlemse burgemeester Jos Wienen.

Meer informatie: er is een flyer achter de kerkzaal of www.koepelkathedraal.nl

Bestemming collecte 7 november 2021 Gerardus Majella

Voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Leo Mangelmans *

Zondag 7 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 7 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Johannes Cornelis Kiebert * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur