Nieuwsbrief zondag 7 oktober 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 7 oktober 2018       27e zondag door het jaar

 Agenda

 

Donderdag

 

 

18 oktober

 

 

om 20.00 uur

 

 

Clara en Franciscuslezing in de Urbanuskerk

Afscheid van de ABG-parochie

Op zondag 14 oktober neem ik in de Gerardus Majellakerk afscheid van de ABG-parochie. Ik ben aanwezig bij de viering en daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. René van Eunen, parochiecoördinator

Sannaskoor

Het Sannaskoor zal op zondag 14 oktober zingen in de viering in de Gerardus Majellakerk.

Rozenkransgebed in de oktobermaand

Deze maand bent uw weer welkom voor het rozenkransgebed. Iedere dinsdag om 10.30 uur in de Anna-Bonifatius en iedere vrijdag om 9.45 uur (na de Eucharistieviering van 9.00 uur) in de Gerardus Majella.

Inspiratiemiddag rondom Vriendschap met Rik Torfs en zuster Zoë

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk | 14.30 uur | Boekhandel

26 oktober in de Abdij van Berne: Inspiratiemiddag over vriendschap met Rik Torfs & Zoë Cranssen

De aanleiding voor deze inspiratiemiddag: Broeder Avellinus & zuster Zoë.

Ze ontmoetten elkaar en het kwam tot een verhaal, een vriendschap, een teer inspelen op wat hen beiden boeide, al leefden ze niet bij elkaar en al hadden ze relatief weinig kansen om elkaar te zien.

Een halve eeuw scheidt hen: hij was sinds zijn twintigste broeder van Maasricht (1916-2017) en zij (1967) sinds 1993 moniale bij de benedictinessen van Lioba.

Ze schreven brieven, e-mails, belden elkaar en troffen elkaar. Deze uitwisseling is als boek verschenen, getiteld Een vriendschapsliefde als opgang naar God.

Al lezend in de brieven komen we binnen in een zee van beschouwingen over het leven, en over het religieuze leven in het bijzonder. Rode draad in het boek is hun intense vriendschap.

Op vrijdag 26 oktober vertelt zuster Zoë over haar vriendschapsliefde met broeder Avellinus, reflecteert broeder Johan Muijtjens op het boek en verzorgt Rik Torfs een lezing over vriendschap.

Rik Torfs is hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit van Leuven. Hij is daarnaast columnist en veelgevraagd gesprekspartner op de Vlaamse en Nederlandse televisie. Hij schreef meerdere boeken. In oktober verschijnt zijn boek Kardinale deugden. Een inleiding op het moderne leven. Een vriendschapsliefde als opgang naar God: Deze unieke verzameling brieven tussen twee religieuzen vertelt over een vriendschapsliefde die geen afbreuk doet aan de kloostergeloften die de briefschrijvers beide hebben gedaan. Als religieuzen zoeken ze de rijkdom van vriendschap binnen het leven dat Jezus heeft voorgeleefd. Het is een getuigenis van twee mensen die samen hun weg gaan met en naar de Eeuwige en daarbij elkaar tot troost en steun zijn.

Zuster Zoë leefde en werkte in de periode waarin de brieven zijn geschreven als benedictines in het klooster, waar ze intrad in 1993. Als zuster heeft ze nu binnen de Rooms-katholieke kerk de status van ´Godgewijde maagd´ (Virgo Consecrata), een wijding die dateert van vóór de eerste kloosters. Broeder Avellinus was jarenlang Generaal Overste van de broeders van Maastricht. Hij overleed eind 2017.

Datum: Vrijdag 26 oktober 2018

Aanvang: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)

Programma: 14.35 uur Joop Stam en zuster Zoë over het tot stand komen van het boek ‘Een vriendschapsliefde als opgang naar God’.

15.00 uur: Reflectie door broeder Johan Muijtjens (congregatie broeders van Maastricht)

15.15 uur: Pauze met koffie/thee

15.35 uur: Reflectie en lezing door Rik Torfs over vriendschap toen en nu

Napraten met een drankje en signeren.

Entree: De entree bedraagt € 15,- (incl. consumpties). Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com. Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 15,- p.p. op bankrekening NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van Inspiratiemiddag Vriendschap 26 oktober en uw naam.

Herdenking Omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. In 2018 stierven al 1451 mensen.* Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. (* telling juli 2018, bron: missing migrants IOM)

Programma

De oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) vindt plaats op zondag 4 november van 15.00-16.00 uur. Er komen voorgangers uit verschillende kerken om samen te bidden en er wordt gezongen. Een indrukwekkend onderdeel is het voorlezen van namen van de overledenen en het opnoemen van gebeurtenissen die plaatsvonden in 2018. Na de herdenking worden de bezoekers uitgenodigd om  bloemblaadjes uit te strooien over de Amstel.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam:

Margriet Valkman, 06-17412820.

De herdenking in Amsterdam wordt georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Gemeenschap van Sant’Egidio. www.allerzielen.eu

INTENTIES                

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is eveneens voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB * Willem Tel AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen:

Rudi Egbert Kenton * Johan Joye

Intenties zondag 7 oktober Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Roy Leysner * Familie van Hees

Intenties zondag 7 oktober Gerardus Majella

Uit dankbaarheid voor mijn 67e verjaardag op 6 oktober 2018 * Pastor Leo Nederstigt * Henk Bruinsma * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * fam. Mangelmans-van Rijsingen en fam. van Geem-Homan * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-14280882.

 Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.