Nieuwsbrief zondag 8 januari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 8 jan 2023  Hoogfeest- Openbaring Des Heren

Agenda

Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Y. Asa
Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag15 jan10.30Woord en  Communieviering, H. Mesdag, AnnaBon,
Zondag15 jan10.00Oecumenische Viering in Elthetokerk 10.00 uur, P. Marianus Svd en Dominee van Laar, Gerardus is Gesloten
Zondag22 jan10.30Eucharistieviering, P.Marianus Svd, AnnaBon,
Zondag22 jan10.30Eucharistieviering,  P. Yan Asa Svd, Gerardus
Zondag29 jan10.30Woord en  Communieviering, U. Janssen, AnnaBon
Zondag29 jan10.30Eucharistieviering, Pater. R. Huysmans, Gerardus

Gebedsweek voor de eenheid

Op zondag 15 januari zal er in de Elthetokerk, Javastraat 118 A, om 10.00 uur een oecumenische Woord-en Gebedsdienst zijn in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen. Dominee van Laar en pater Marianus gaan voor in deze viering. U bent van harte uitgenodigd!

De Gerardus zal op 15 januari gesloten zijn.

Oecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, IJburg

Op zondag 15 januari vindt een oecumenische viering plaats in het kader van de “Week van gebed voor eenheid van christenen” met als thema: Doe goed, zoek recht.

De oecumenische viering begint om 10.30 uur. Het is de laatste oecumenische viering in de Binnenwaai waaraan zuster Mauricia zal deelnemen. In haar plaats zal voortaan Cees de Haan mee gaan doen aan de vier oecumenische vieringen per jaar vanuit de ABG-parochie en de Binnenwaai.

Wees welkom! Hartelijke groet en een gezegend nieuwjaar gewenst vanuit de  oecumenische werkgroep: Uschi Janssen, Marjolein Hekman, Zuster Mauricia, Beatrix van Dam, Arni Hubbeling, Cees de Haan

Bestemming collecte 8 januari AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * John Corte G*  Willem van Brussel G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan de Poorter* Emeritus Paus Benedictus* Prakash Dalloesingh

Intenties zondag 8 januari 2023 Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt* Theo van Schaïk.

Intenties zondag 8 januari 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder; Leo Bruinsma; Mariano Castillo en Cresencia Castillo; Gaudencio Balio en Arcadia Balio; Pastor Leo Nederstigt; Gilbert Suba; Marcia Abdelgawad – Hasselbaink; Ronald Hasselbaink; Luciën Doest; Martin Doest; Georgine Doest – Elshot; en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur