Nieuwsbrief zondag 8 maart

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 8 maart  2020            2e zondag van de veertigdagentijd

Agenda

De spiritualiteit van de Kruisweg

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar om verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving.

De eerste avond kijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de kunst  om ons op ideeën te brengen en doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets. 

Op de tweede avond worden de staties geschilderd. 

Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid. 

Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin. Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers. 

Begeleiding : Tessa Koopmanschap, uschi Janssen en Jaap van der Meij 
Data : vrijdagavond 20 en 27 maart en 3 april  2020 ( niet op 13 maart!)
Tijd : 19.00 – 22.00 uur 
Plaats : Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246 – Amsterdam 
Opgeven : bij Parochiesecretariaat, email: abgparochie@gmail.com     Tel. 020 6650070

Aan de activiteit gaat een vasten  maaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. En staat open voor iedereen. Uw bijdrage is voor de vastenactie. Voor de maaltijd geeft iedereen die mee eet zich op bij het parochiesecretariaat: abgparochie@gmail.com en of telefonisch: 0206650070 (Om 19.00 gaan de deelnemers aan het schilderproject verder in besloten kring.) P.S.: geef uw contactgegevens door, zodat wij informatie kunnen geven, a.u.b. Names de begeleiders Tessa Koopmanschap

Kijkwoestijn

Tijdens de veertigdagentijd staat er een KIJKWOESTIJN in de AnnaBon. Als u zelf thuis een kijkwoestijn wilt maken dan kunt u zondag informatie en materiaal krijgen. U kunt ook op internet zoeken naar kijkwoestijn voor de verhalen, afbeeldingen en een handleiding. Marca Wolterbeek

Vastenactie

Mindoro is een eiland in de Filipijnen opgedeeld in twee provincies: Oriental en Occidental Mindoro.

Ons VastenProject 2020 richt zich op Roxas, in Oriental Mindoro. Hier wonen de Mangyans, een inheemse volk dat bestaat uit 8 etnische groepen met een eigen naam, taal en gewoontes.

In Roxas werken onze zusters SSpS en onze paters SVD samen aan de ontwikkeling van  drie etnische groepen: Hanunoo, Bangun en Tao Buhid, met nadruk op het onderwijs. Zoals pater Ewald Dinter SVD het  zegt: “Onderwijs zal hen bevrijden“. 

Het doel van dit project is de alfabetisering van de jeugd in de leeftijd van 12 – 18 jr. op de Roxas Middelbare School. Momenteel worden 17 jongens en 21 meisjes met dit project bereikt. Om alfabetisering te stimuleren hebben de SSpS en de SVD een internaat gebouwd: de San Mariano Formation House. De jongeren wonen er van maandag t/m vrijdag. In het weekend gaan ze naar hun eigen huis/familie ver weg in de bergen. 

De opbrengst van de inzameling is bedoeld voor het internaat: voor de maaltijden, schoolbenodigdheden en andere onkosten zoals activiteiten op school. Er zijn drie maaltijden per dag en volgens de zusters die daar werken kost het hen 500 euro per maand voor de hele groep. 

Het geld dat ingezameld wordt door de locaties Anna Bonifatius, Gerardus Majella en de Urbanus gaat naar bovenstaand project. U kunt zelf uw donatie overmaken op NL 23 INGB 0003872331 (ABG parochie bankrekening) t.n.v vastenactie2020. Zuster Melina SSpS

De kruiswegstaties in de AnnaBonifatius en de Gerardus Majella“ het gebeurt vandaag ”

In de media is de laatste maanden volop aandacht voor het jubileum van 75 jaar bevrijding. Vrijheid is inderdaad iets om dankbaar bij stil te staan, te waarderen, te koesteren en te vieren. Vrijheid is misschien voor ons heel gewoon, maar het is niet zo vanzelfsprekend. De verworvenheid van vrijheid staat echter niet los van de talloze offers, de strijd, het verzet en de schrijnende verliezen, die tijdens de tweede wereldoorlog zijn geleden. Aandacht voor de bevrijding impliceert ook aandacht voor de oorlog, de prijs die daarvoor betaald is. Vooral de Joden, Roma, Sinti en homoseksuelen moesten het toen ontgelden.

Helaas is machtswellust, discriminatie en antisemitisme nog dagelijks aan de orde van de dag. Maar ook onvrijheid, angst en onzekerheid houden ons voortdurend bezig. Zo  moeten vluchtelingen overal ter wereld vaak in mensonterende situaties leven. Er zijn bedreigingen, brandstichtingen en afschuwelijke aanslagen bij moskeeën, synagogen en kerken. Ook dichtbij leven talloze vluchtelingen, die uit landen komen waar mensen nog steeds geknecht worden, gemarteld en geëxecuteerd. Menselijk leed grijpt ons diep aan. Het maakt ons verdrietig, angstig en onzeker, maar ook opstandig. Het is vaak niet te begrijpen wat mensen elkaar kunnen aandoen. Er zijn geen woorden voor. Wat kan het leven dan zwaar zijn. Hoe kan een mens te midden van al deze verschrikkingen overleven? Ook ons privéleven kan door omstandigheden flink door elkaar worden geschut. Onze verslechterende gezondheid, gebroken relaties, het gemis van werk of de beperkingen door ouderdom kunnen ons leven fundamenteel op zijn kop zetten en moedeloos maken.

In de Goede Week staan wij nadrukkelijk stil bij het verdriet en het lijden, dat mensen overkomt, ver weg, maar ook dichtbij, in het verleden en in het heden. We doen dat aan de hand van de kruisweg die in onze beide kerken aan de muur hangt.

Deze kruisweg heeft als titel: “Het gebeurt vandaag” en is van de Duitse kunstenaar Günther Fischermann. De afbeeldingen zijn heel actueel. Verschillende vormen van geweld zijn zichtbaar. We zien de plegers ervan en de slachtoffers: vrouwen, kinderen, hulpeloze mensen, vluchtelingen. Zo is er op een van de staties het restant te zien van een huis na een racistische aanslag, maar ook zien we moeder Theresa met haar barmhartige en liefdevolle blik in haar ogen. We zien mensen die maskers dragen en dat is niet vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Het zijn mensen die zich verstoppen achter hun daden. Andere mensen komen met open vizier op voor rechtvaardigheid. We leven in een wereld met uitersten. Ook ons leven heeft die twee kanten.

Te midden van angst, onmacht en geweld, trekt Jezus met mensen mee om hen hoop en moed te geven en God trekt met Jezus mee. En dat terwijl Jezus zelf ook slachtoffer is geworden van een onrechtvaardig systeem. Hij is de Lijdende, die meevoelt met mensen die lijden. De acht staties zijn potloodtekeningen waarvan een paar in kleur. Hoe verder de kruisweg vordert, hoe minder kleur de tekeningen bevatten.

Het is de moeite waard de beelden rustig op ons in te laten werken in deze veertigdagentijd en er over na te denken. Het kan ons geloof verdiepen en ons moed geven om elkaar nabij te zijn.Ben Dieker

Bestemming collecte 8 maart Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de vastenactie.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 8 maart Anna-Bonifatius

Dick Helman * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 8 maart Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Leo Bruinsma * Antoinette Kiebert-de Jong *  Bernardus de Haas * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.