Nieuwsbrief zondag 8 november 2020

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 8 november  2020          32e zondag door het jaar 

Agenda

Zondag8 nov10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag8 nov10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag15 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. B. Wooning, SVD
Zondag15 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout

Mededelingen:

Beste medeparochianen,

Gezien mijn leeftijd heb ik besloten om mijn werkzaamheden met

     –  de omslagkalender voor Advent en Kerstmis

     –  en de kijkwoestijn en Paasboeket

te stoppen, zodat ik die kan overdragen aan iemand die dat wil doen.

Met betrekking tot de kijkwoestijn heb ik een eenvoudige versie gemaakt, voor als dat nodig is.

Graag contact met mij opnemen: tel. 020 6205429 

Marca Wolterbeek

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg op zaterdag 21 november 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

De preek van Pater Marianus (zondag 8 november) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerarduskalenders 2021 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,95per stuk.

Bestemming collecte 8 november Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen:

Paulus Franciscus Brugman * Hannie Daalhuizen *

Zondag 8 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 8 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Overl. fam. Willms-Esselaar * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)