Nieuwsbrief zondag 8 oktober 2023

De Kleine Samenspraak


Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 8 oktober  2023      27e zondag door het jaar

Agenda

Zondag8 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag8 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag15 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag15 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman
Zondag22 okt10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag22 okt10.30 uurGezamenlijke Viering ABG,Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Gerardusfeest op zondag 8 oktober 2023

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 8 oktober met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater Marianus zal voorgaan in deze viering.

Wij willen ons opnieuw laten inspireren door onze patroonheilige Gerardus Majella. We hopen dat het een heel sfeervolle viering zal worden, waarin wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar mogen vieren en versterken. U bent van harte welkom! Uw aanwezigheid zal de feestvreugde zeker vergroten.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er onder ons mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Dat maakt het geheel extra feestelijk.

Beste medeparochianen,

Goed nieuws!

Op onze parochiemiddag in december kwam als wens naar voren dat de muren van de Gerardus Majella kerk voor het samengaan van onze twee gemeenschappen geschilderd zou worden, omdat er boven de radiatoren zwarte strepen op zitten.

Van het schilderbedrijf dat de kerk een opfrisbeurt gaat geven hoorden wij deze week dat zij in de week van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober aan de slag gaan.

Daarom is het volgende van belang:

  • Op zondagmiddag 15 oktober wordt de kerk klaar gemaakt voor deze klus. Zo zullen o.a. de stoelen verplaatst moeten worden en spullen afgedekt. Voor hulp hierbij worden parochianen benaderd
  • Op dinsdag 17 oktober kan er geen stoelyoga in de kerk zijn
  • Op donderdag 19 oktober kunnen de Hangmannen niet bij elkaar komen in de kerk
  • Vrijdag 20 oktober is er geen ochtendviering om 09.00 uur
  • Zaterdag 21 oktober worden de stoelen weer teruggeplaatst. Ook hiervoor zullen wij parochianen vragen om te helpen.

Door de korte voorbereidingstijd hebben wij nog geen contact kunnen opnemen met alle bij bovenstaande activiteiten betrokken parochianen. Dit doen wij zo spoedig mogelijk.

Ander goed nieuws is dat in de komende week de eerste fase van de restauratie van het tabernakel in de Gerardus Majella met het terugplaatsen van de koperen platen aan de voet van het tabernakel afgerond zal worden. Daarna volgt het tabernakel zelf.

Hopende u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Namens het parochiebestuur en de kerkinrichtingsgroep,

Paul Proost en Ellen van Baar

Beste medeparochianen,

Zondag 22 oktober hebben wij onze maandelijkse Samen op Weg naar één nieuwe gemeenschap viering in de Gerardus Majella kerk, om 10.30 uur. In de AnnaBonifatiuskerk zal dan geen viering zijn.

Na afloop gaan wij weer met elkaar in gesprek. U kunt dan vragen stellen en voorstellen doen. Vanuit het locatiebestuur zal u ook geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken t.a.v. de vorming van onze nieuwe ABG-gemeenschap.

Ik hoop u op 22 oktober te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  Paul Proost, voorz. locatiebestuur

Rozenkransgebed in de oktobermaand

In oktober is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Litanie van Maria: Wat moet of mag ik met Maria?

Actie en contemplatie, schilderen en bidden.

Inhoud: Oktober is de Mariamaand. En het bidden van de Litanie van Maria heeft daarin een duidelijke plaats. De Litanie van Maria is een repeteergebed en heeft vanwege de herhaling van de namen en beelden voor Maria een speciale spirituele uitwerking. Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd. Ook wij kunnen nieuwe namen voor Maria toevoegen, zoals “Dwaze moeder van Golgotha, bid voor ons”.

Tijdens onze activiteit willen we de namen van de Litanie goed tot ons door laten dringen. Ook willen we u uitnodigen om eventueel tot nieuwe namen voor Maria te komen. Namen die dicht bij onze eigen beleving staan en waarmee Maria in ons leven een speciale betekenis krijgt. Die namen zullen we tijdens onze activiteit toevoegen aan de Litanie. Zelf schilderen is een hulpmiddel om dichter bij onze beleving te komen.

We laten enkele voorbeelden van afbeeldingen van Maria zien. Maar het is de bedoeling dat we met verf uitdrukking geven aan onze persoonlijke beleving van de door ons gekozen naam uit de Litanie voor Maria of een naam die door onszelf is bedacht.

De gehele Litanie spreken we gezamenlijk uit aan het eind van de bijeenkomst, geïllustreerd door onze expressies in verf. (Wellicht ten overvloede: u hoeft niet te kunnen schilderen!)

Werkwijze: Meditatie, schilderen, bidden van de Litanie met de aanvullingen

Wanneer: Zaterdag 14 oktober, 15.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 14.45) tot 17.30 uur

Waar: Gerardus Majella, Lombokstraat 2, hoek Zeeburgerdijk

Aanmelden: via mail bij uschi.janssen@gmail.com of via 020-6681680

Maximum aantal deelnemers: 10

Wees welkom, Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij.

HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 5 november 2023 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Bestemming collecte 8 oktober 2023  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Murvin Banket *

Intenties zondag 8 oktober  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Jos van Hees  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 8 oktober  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Pastor Joop Stam * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot *  en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur