Nieuwsbrief zondag 9 april 2023 Pasen

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 9 april 2023        Paaszondag-Verrijzenis van de Heer

 AnnaBonGerardus
Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen10.30 uur Woord- en Communieviering Hans Mesdag10.30 uur Eucharistieviering Pater Yan Asa, SVD
Maandag 10 april Tweede Paasdag  Geen Viering10.30 uur Eucharistieviering Pater Marianus, SVD

Agenda

Zondag16 april10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag16 april10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
Zondag23 april10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag23 april10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Beste medeparochianen,

Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus gekozen voor een gezamenlijk Vastenactieproject. Dit jaar richt het gekozen project zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap in het westen van Zuid-Soedan. Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. U kunt meer over dit project lezen op pagina 21 van de laatste Saamhorig.

Tijdens de Paaswake en de vieringen op Eerste Paasdag zal  de collecte, er is dan één collecte, bestemd zijn voor de Vastenactie. Van harte bij u aanbevolen!

Met u spraken wij op onze parochiemiddag in december over het samengaan van de AB en de Gerardusgemeenschap tot één nieuwe gemeenschap. Wij hebben toen gezegd dat dit proces komend najaar afgerond zal zijn. Nu is het tijd om een datum te kiezen.

Wij hadden als locatiebestuur gekozen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 26 november, het feest van Christus Koning. Op die dag is echter de afscheidsviering voor diaken Han Hartog in de Sint Petrus’ Banden in Diemen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de laatste viering in de Anna Bonifatius op de 1e zondag van de Advent, op 3 december a.s., te laten plaatsvinden. Dit is een gemeenschappelijke viering van de AB en de GM. Op die dag is er geen viering in de GM. 

Op zondag 16 april willen wij u in de AB en op zondag 23 april in de GM, aansluitend aan de viering, informeren over de stand van zaken t.a.v. het traject om te komen tot de keuze van een centrumkerk binnen ons Samenwerkingsverband. Ook hier hebben wij over gesproken op onze parochiemiddag. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang in het proces om tot een nieuwe  ABG-gemeenschap op de locatie Gerardus Majella te komen. Wij doen dit op 2 locaties om onze oudere parochianen niet te belasten met een extra reis.

Zalig Pasen!

Met vriendelijke groet,

namens het locatiebestuur,

Paul Proost, voorzitter locatiebestuur 

Bestemming collecte  9 april  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de vastenactie

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Dora Ribeiro

Intenties Pasen 8, 9 en 10 april  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Ben en Bep Erkamp  *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties Hoogfeest van Pasen 9 april 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad –Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Overleden familie Stokvis-Bruinsma * Pastor Joop Stam * en voor al onze dierbare overledenen.

We wensen u een zalig Pasen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur