Nieuwsbrief zondag 9 augustus 2020

De Kleine Samenspraak

 
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 9 augustus 2020   19e zondag door het jaar

Agenda

Zondag9 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag9 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Contance de Ronde
Zaterdag15 aug Maria Tenhemelopneming. Geen viering
Zondag16 aug10.30 uurGezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de Gerardus Majellakerk,  F. de Haas
Zondag16 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Kitty Bouwman
Zaterdag22 aug11.00 uurDoopviering, Annabon, P. Marianus, SVD

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

Gisteravond was er de persconferentie van de regering. De boodschap was duidelijk: wij zitten nog middenin de coronaperiode. Dit heeft ook gevolgen voor ons vieringenrooster.

Pater James. De berichten uit India over een spoedige terugkeer van pater James zijn niet  hoopgevend. Voor de vieringen in september waarbij pater James zou voorgaan  is vervanging geregeld door het pastoraal team. In september zou Pater James niet voorgaan in de ABG. Hier dus geen roosterwijzigingen i.v.m. zijn afwezigheid.

Ziekenzondag in de ABG op 13 september. Ziekenzondag in de ABG gaat door, zij het in aangepaste vorm. Er zullen geen plantjes door vrijwilligers naar zieken gebracht worden. Dit uit veiligheidsoverwegingen. In plaats daarvan wordt aan zieken een kaart toegestuurd, voorzien van een bemoedigend woord van pater Marianus

Op 27 september staat een oecumenische gebedsviering in de AnnaBon gepland met ds. G. de Vries, Muiderkerk, en zuster Melina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de AnnaBon, waar tussen de 30 – 34 plaatsen in de kerk-ruimte zijn, geen plek om gelovigen van de Muiderkerk te ontvangen. Het pastoraal team heeft de oecumenische viering afgelast. Zr. Melina verzorgt een Woord en Communieviering in de AB

Gerardusfeest 11 oktober. Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest. Locatiebestuur ABG, Paul Proost

Mededelingen:

Beste parochianen,

Dinsdagavond j.l. is onze medeparochiaan Dick van Schaik, de man van Ina Kok, dirigente van ons AnnaBonkoor, overleden.

Wij willen Ina en haar kinderen, Frans en Annerieke + Minke, condoleren met dit grote verlies en hun veel troost en sterkte toewensen.

Dick was een man met humor, creatief, geboeid door films en muziek en geïnteresseerd in de mensen die hij ontmoette.

Dick was ook bekend als de poppenspeler Koos Kneus. In zijn poppentheater aan het Iepenplein gaf hij voorstellingen voor kinderen. Veel kinderen hebben er hun verjaarspartijtje gegeven!

Thuis in de huiskamer zat Dick in een speciale stoel. Van daaruit had hij goed zicht op een voerbakje dat aan de buitenkant van het raam in de deur naar de tuin was geplakt. Kleine vogels, mezen, vlogen af en aan. Dick keek geboeid naar hen. Hij genoot van ze! Mooi.

Wij zullen Dick missen. Wij willen u vragen voor hem en Ina en haar kinderen te bidden. Dat hij thuis mag zijn bij onze Vader.

Dinsdag 11 augustus van 19.00-21.00 uur is er een defilé condoleance in de Martelaren van Gorcumkerk. De mensen kunnen langs de kist lopen en daarna meteen de kerk weer verlaten. Bij de ingang van de kerk kunnen ze een handpop (deze komen uit het poppentheater) meenemen en bij de kist neerleggen. Dit alles op corona afstand. 

Woensdag 12 augustus is de besloten uitvaart in de Martelaren van Gorcumkerk.

Op 1 augustus overleed in het klooster te Tilburg broeder Savio Nederstigt. Hij was de oudste broer van pastor Leo. Hij was bijna 85 jaar oud, 67 jaar kapucijn, 60 jaar priester en 28 jaar missionaris in Indonesië. Pater Savio is verschillende keren voorgegaan in onze ABG-parochie. Ook was hij concelebrant bij de uitvaartviering voor zijn broer in de Martelaren van Gorcum kerk.

Wij willen de familie Nederstigt condoleren met dit verlies en bidden dat pater Savio opgenomen is in Gods vrede. Locatiebestuur ABG,Paul Proost.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

De preek van Pater Marianus (Zondag 9 augustus) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

Graag aanmelden voor iedereen die in de viering wil bijwonen.

Bestemming collecte 9 augustus Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB* Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G* en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Dick van Schaik * Pater Savio Nederstigt (de broer van Pastor Leo Nederstigt) *

Zondag 9 augustus Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Leo Bruinsma* en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 9 augustus AnnaBon

 Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Louise Bruin* Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.