Nieuwsbrief zondag 9 juni 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 9 juni 2019                                                                                   Pinksteren

Agenda

Afwezigheid Pater Marianus Jehandut SVD

Pater Marianus is in de maanden juni, juli en augustus afwezig. Hij is voor familie bezoek naar Flores Indonesië.

In geval van nood kunt u pater Yan Asa SVD bereiken op telefoonnummer 06 42294134

De Vormselviering

Op maandag 10 juni aanstaande (2e Pinksterdag) om 10:30 uur zal in de kerk van Sint Petrus’ banden te Diemen de Vormselviering zijn. Deken Ambro Bakker zal het Heilig Vormsel toedienen aan vormelingen uit de Anna/Bonifatius Gerardus Majella, HH Martelaren van Gorcum en St Petrus’ banden parochie.

Bijbelse Tuin-Hoofddorp

Op 15 juni aanstaande zullen we een bezoek brengen aan de Bijbelse tuin van Hoofddorp. Deze is ooit verkozen tot ‘meest favoriete religieuze plek in Noord-Holland’!

Ieder reist op eigen gelegenheid naar Hoofddorp. Om 10:30 uur staat de koffie klaar. Het programma inclusief verzorgde lunch duurt tot ca 15:00 uur.

In verband met de afstemming ter plaatse het dringende verzoek om vóór 8 juni 2019 per email aan te melden bij diaken.hartog@gmail.com. Alleen bij voldoende aanmeldingen op dat moment kan het bezoek door gaan.

De deelnemers zelf betalen een deel van de kosten namelijk €10. Dit wordt op de dag zelf bij aankomst ter plaatse contant en graag gepast gedaan bij Han Hartog.

Meer informatie in het aanstaande nummer van Saamhorig. Diaken J.C. (Han) Hartog

Sacramentsweek, Sacramentsprocessie 2019 Begijnhofkapel Amsterdam

Van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni is er de Sacramentsweek. Deze gaat van start op donderdag 20 juni met de Sacramentsprocessie over het Begijnhof in Amsterdam, aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering die begint om 17.30 uur. Hoofdcelebrant is mgr. J.W. Stam, rector van San Egidio in Amsterdam. Meer informatie: www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Pieter van Wijlick, rector Begijnhofkapel en Aad van Ruiten, overste Sacramentijnen

Programma Sacramentsweek 2019

Donderdag 20 juni Sacramentsdag met Sacramentsprocessie

9.00  uur               Gezongen Eucharistieviering

9.30 – 16.45  uur  Aanbidding van het H. Sacrament

17.30  uur             Plechtige Eucharistieviering, Hoofdcelebrant mgr.J.W. Stam, rector van San Egidio in Amsterdam. Aansluitend Sacramentsprocessie over het Begijnhof + afsluitend Lof in de kapel

Vrijdag 21 juni

9.00  uur                Gezongen Eucharistieviering

9.30 – 16.45  uur  Aanbidding van het H. Sacrament

17.00 uur               Gezongen Eucharistieviering

Zaterdag 22 juni

9.00  uur               Gezongen Eucharistieviering

9.30 – 17.20 uur   Aanbidding van het H. Sacrament, afsluitend met om 17.00 uur gezongen Vespers en plechtige zegen

Zondag 23 juni

10.00  uur              Eucharistieviering

12.30 uur              Aanvang Sacramentsprocessie Amsterdam vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220

16.00 – 18.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament, met om 17.40 uur gezongen Vespers en plechtige zegen, Begijnhofkapel

Clara en Franciscusviering in de St. Urbanus

Op zondag 23 juni 2019 vindt er weer viering plaats voor onze gehele Uni Clara en Franciscus in de St. Urbanus kerk in Duivendrecht om 10.30 uur. U vindt de St. Urbanus aan de Rijksstraatweg 230 1115 AV te Duivendrecht. In verband hiermee zullen de Anna–Bonifatiuskerk en de Gerardus Majellakerk op deze dag 23 juni gesloten zijn. U bent zeer welkom in de St. Urbanus.

Secretariaat is gesloten op donderdag 13 juni, 20 juni, 27 juni en op vrijdag 21 juni.

Bestemming rondgang collectes 9 juni Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor het werk van de Nederlandse missionarissen.

Bestemming rondgang collectes 10 juni Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de parochie.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB *  Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB* Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Francisca Jacoba Martha Prins – Wilms *

Zondag 9-10 juni Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * Martin Stevens * Ben Erkamp * Agaath van de Heuvel-Rijs *

Zondag 9-10 juni Gerardus Majella

Uit dankbaarheid b.g.v. het 25 jarig huwelijk van Astrid en Vivian Ameerun * Voor vrede in de fam. Blyd en voor een goede gezondheid * Uit dankbaarheid * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Lucién Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * Overl. fam. Riley-Blyd en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.