Nieuwsbrief zondag 9 oktober 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 9 oktober 2022    28e zondag door het jaar

Agenda

Zondag 9 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. R. Huysmans
Zondag 9 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag16 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Hans Mesdag
Zondag16 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. H. Janssen
Zondag23 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
zondag23 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, J. van der Meij

Mededelingen

Parochiemiddag

Beste mede-parochianen,

Wij willen u van harte uitnodigen voor de parochiemiddag op 29 oktober a.s. 

De middag begint om 12.30 uur met een lunch. Wij willen u dan o.a. bijpraten over de uitkomst van het gesprek met het Bisdom, dat het bestuur van het Samenwerkingsverband komende week heeft, en wij gaan met elkaar in gesprek over het traject van het samengaan van onze ABG gemeenschap op één locatie. Deze middag wordt gehouden in de Gerardus Majella.

Wij hopen u eind oktober te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost, voorzitter

Vier avonden “Lectio Divina +” in de AnnaBon

Lectio Divina is een speciale manier van lezen en verwerken van teksten uit de bijbel. Als deelnemers aan de Lectio Divina nemen we bij het lezen van de teksten veel tijd om in alle rust de woorden en zinnen tot ons door te laten dringen. Zowel denken als gevoel als lichaamservaring spreken we aan bij het drie maal lezen van de tekst.

De teksten betreffen de lezingen uit het lectionarium van de zondag volgend op de dag waarop de

Lectio Divina plaatsvindt.

Wees welkom! Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Wat: Lectio Divina +

Waar: Anna Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246

Wanneer: Dinsdag 27 september 2022, donderdag 6 oktober, donderdag 13 oktober,

maandag 17 oktober. Elke avond start om 19.30 uur

Rozenkransgebed in oktober


In oktober is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Gerarduskalender 2023

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans

de Gerardus kalenders 2023 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,–

Bestemming collecte 9 oktober AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijsje van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *

Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 9 oktober

Kleine Zuster Andrée-Julienne van Jezus  * Patricia Dongor * Overleden familie van Leonid en Inga (Joke Klein-de Wit * Pieter-Joost Klein * Diana Klein-Panchenko * Karolina Klein * )

Zondag 9 oktober  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Nanda Graanoogst *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 9 oktober  Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur