Nieuwsbrief zondagen 17 juli en 24 juli 2022

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 17,24 juli  2022          16e zondag door het jaar

17e zondag door het jaar

Agenda

Zondag17 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag17 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P.R. Huysmans
Zaterdag23 juli13.00 uurDoopviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag24 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Kitty Bouwman
Zondag24 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. H. Janssen
Zondag31 juli10.30 uurGezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie, P. Noom

Kleine Samenspraak

Tijdens de zomervakantie (maanden juli en augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Vieringen binnen de ABG

  • Op zondag 31 juli is er een gezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie. Pater Noom zal dan voorgaan in een Eucharistieviering. Deze viering vindt in de Martelaren van Gorcumkerk plaats. Er zijn die dag geen vieringen in onze twee kerken. 
  • Op zondag 18 september a.s. is pater Janssen verhinderd om voor te gaan in de Gerardus Majella. Mevrouw Marga Berkhout zal die dag voorgaan in een WoComviering.

Bestemming collecte 17,24 juli AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene 17,24 juli

Marianne van Wijnkoop (een goede vriendin van Thijsje van de Rest)

Zondag 17 juli AnnaBon

Marian Groen van der Lee * Pastor Leo  Nederstigt * Dick van Schaik  * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 17 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Leo Mangelmans * Overl. Ouders Stokvis- Bruinsma * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 24 juli AnnaBon

Overl. fam. Kolhoff- Frankemolen  * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 24 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Overl. Ouders Kiebert- de Jong * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur