Nieuwsbrief zondagen 18 en 25 juli 2021

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondagen 18 en 25 juli 2021        16e Zondag door het jaar

17e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag18 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag18 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa SVD
Zondag25 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag25 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag1 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Zondag1 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD

Doopviering

Op 1 augustus 2021 om 10.30 uur zal een volwassene doopviering tijdens de zondagse viering in de AnnaBonkerk plaats vinden.

Beste ABG parochianen,

Langs deze weg wil ik u allen vragen om de rouwkaart zo snel mogelijk naar de ABG parochie secretariaat te sturen (adres: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam) als er in de toekomst een parochiaan van onze ABG parochiegemeenschap heen gaat (overlijden)?  Dit is heel belangrijk voor ons als parochie om een speciale aandacht te schenken aan onze overledene parochianen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Pater M.Jehandut SVD.

Toespraak P. Marianus SVD; Installatie dag 11 juli 2021

P. Marianus is op 11 juli 2021 geïnstalleerd als Pastoor regio Clara/Franciscus. Op de openingspagina van de website kun je de toespraak van P. Marianus (opnieuw) lezen.

Het feest Maria tenhemelopneming-Heiloo

Op 15 augustus 2021 is er een Heilige Mis in de Genadekapel Heiloo.

Hierbij de programma’s:

BedevaartkapelBuiten bij het Julianaklooster *
11.00 uur Rozenkransgebed11.00 uur Rozenkransgebed
11.30 uur H. Mis11.30 uur H. Mis, Hoofdcelebrant Mgr. Hendriks
 14.45 uur Eucharistische aanbidding
 15.00 uur Lof aansluitend
 *bij slecht weer dit programma in de kapellen.
  
14.00 tot 16.00 uur Maria lezing door Désirée Krikhaar, Engelanzaal, Julianaklooster
16.00 uur H. Mis in de Bedevaartkapel
Gehele dag ruime biechtgelegenheid in de Bedevaartkapel
 
Graag van tevoren opgeven voor de H. Mis via onze website www.olvternood.nl of via telnr. 072-5051288. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt wegens de geldende coronabeperkingen.

De Kleine Samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Bestemming collecte 18, 25 juli 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden

Sientje Polpe – Vos * Johanna Maria Louise Iliohan-van Wijnkoop (tante van Thijsje van de Rest)

Zondag 18 juli AnnaBon

Dick van Schaik * Nanda Graanoogst * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 18 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 25 juli AnnaBon

Ovl. Fam. Kolhoff-Frankemolen * pastor Leo Nederstigt

Zondag 25 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Oveleden ouders kiebert-de Jong en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur