Nieuwsbrief zondagen 3 juli en 10 juli 2022

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 3,10 juli  2022    14e zondag door het jaar

Keti Koti Feest

15e zondag door het jaar

Agenda

Zondag3 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag3 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. H. Janssen
Zondag10 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag10 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag17 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag17 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P.R. Huysmans

Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Vieringen binnen de ABG

  • Op zondag 31 juli is er een gezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie. Pater Noom zal dan voorgaan in een Eucharistieviering. Deze viering vindt in de Martelaren van Gorcumkerk plaats. Er zijn die dag geen vieringen in onze twee kerken. 
  • Op zondag 18 september a.s. is pater Janssen verhinderd om voor te gaan in de Gerardus Majella. Mevrouw Marga Berkhout zal die dag voorgaan in een WoComviering.

PLUSMIDDAG vrijdag 15 juli 2022 : gezonder leven – SLAPEN

In het kader van Leefstijl – Gezonder leven was het op de plusmiddag van 17 juni de bedoeling dat Cok den Hertog de onderdelen bewegen en slapen zou behandelen. Er was voor bewegen al zoveel informatie te verzamelen en we mochten al zoveel inbreken in zijn verhaal, dat de slaap erbij inschoot. Gelukkig hebben we Cok bereid gevonden vrijdag 15 juli slapen op het programma te nemen.

Hij voegt daaraan nog een thema toe: Hoe zou het risico op dementie/de ziekte van Alzheimer te verminderen zijn.

Degenen die er in juni niet bij waren, kunnen zonder bezwaar aanschuiven op 15 juli. Meer informatie is te verkrijgen bij Cok den Hertog en Greteke de Vries.

Op de plusmiddag van vrijdag 21 oktober zal Cok de leefstijlcyclus afronden met het onderdeel voeding.

plusmiddag vrijdag 15 juli: gezonder leven

aanvang 15.00 uur

inloop 14.30 uur

in de Muiderkerk

Bestemming collecte 3,10 juli AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 3,10 juli

Yvonne Ong A Swie * Marianne van Wijnkoop (een goede vriendin van Thijsje van de Rest)

Zondag 3 juli AnnaBon

Pastor Leo  Nederstigt * Ria Panday * Gracita Dwarkasing * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 3 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans – van Rijsingen * Familie van Geem-Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 10 juli AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 10 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur