Nieuwsbrief zondagen 31 juli en 7 augustus 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 31 juli en 7 augustus 2022     18e zondag door het jaar

19e zondag door het jaar

Agenda

Zondag31 juli10.30 uurGezamenlijke  viering met de Matelaren van Gorcumparochie, P. Noom
Zondag7 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. R. Huysmans
Zondag7 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, J. van der Meij
Zondag14 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, P. Commandeur
Zondag14 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Vieringen binnen de ABG

  • Op zondag 31 juli is er een gezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie. Pater Noom zal dan voorgaan in een Eucharistieviering. Deze viering vindt in de Martelaren van Gorcumkerk plaats. Er zijn die dag geen vieringen in onze twee kerken. 
  • Op zondag 18 september a.s. is pater Janssen verhinderd om voor te gaan in de Gerardus Majella. Mevrouw Marga Berkhout zal die dag voorgaan in een WoComviering.

Bestemming collecte 7 augustus  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *

Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marianne van Wijnkoop (een goede vriendin van Thijsje van de Rest)

Zondag 31 juli AnnaBon

Marca Wolterbeek * Pastor Leo  Nederstigt  * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 31 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt  * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 5 augustus Gerardus Majella

Overleden familie van Raan –Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 7 augustus AnnaBon

Pastor Leo  Nederstigt *  Cor en Toos Molenaar * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 7 augustus Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans-van Rijsingen en Familie van Geem-Homan * Leo Mangelmans * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0642294134

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur