Nieuwsbrief zondagen 4 en 11 juli 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 4,11 juli 2021            14e Zondag door het jaar

15e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag4 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag4 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag11 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Jaap van der Meij
Zondag11 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu SVD
Zondag18 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag18 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Yan Asa SVD

De Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Installatie pater Marianus

Op zondag 11 juli a.s. zal pater Marianus Jehandut SVD geïnstalleerd worden door Mgr J.Hendriks als pastoor van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Deze plechtigheid vindt plaats tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Martelaren van Gorcum kerk aan de Linnaeushof.

Vanaf 26 juni gaan er verdere versoepelingen van de corona-maatregelen in. Door de versoepelingen kan de capaciteit qua zitplaatsen uitgebreid worden naar 102 op 1,5 meter. Wij mogen nu meer parochianen/belangstellenden ontvangen in de Martelaren van Gorcumkerk. Hierdoor zijn er nog 40 plaatsen beschikbaar. Degenen die deze viering willen bijwonen, kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam

De plechtigheid zal uiteraard ook via livestream worden uitgezonden. De viering, waarin naast Mgr. Hendriks ook pastor Marianus en pastor Bert Wooning zullen voorgaan, wordt muzikaal ondersteund door cantores van Jubilemus Domino. Namens het SWV Clara en Franciscus,  Paul Proost

Keti Koti

Dat het herdenken van het Nederlandse slavernijverleden niet meer uitsluitend een aangelegenheid is voor de nabestaanden van voormalig tot slaaf gemaakten is inmiddels hopelijk gemeengoed geworden. De Muiderkerk doet op 1 juli haar deuren open voor iedereen die over ons gezamenlijk verleden en de doorwerking ervan in het heden wil leren en met anderen in gesprek wil gaan.

De tentoonstelling Kerken & Slavernij vertelt een verhaal vanaf de vroege zending in 1683 tot aan de afschaffing van slavernij in 1863. Op grotendeels chronologisch wijze adresseert de tentoonstelling de rol van de kerken in het slavernijverleden – waarbij Suriname centraal staat.

De Muiderkerkgemeente wil tijdens de tentoonstelling gastvrij zijn voor bezoekers van het slavernijmonument in het Oosterpark en voor een ieder die aan deze belangrijke geschiedenis aandacht wil besteden.

Na een eerdere tentoonstelling bij het Luther Museum Amsterdam, die werd geïnitieerd door de “Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor Wit en Zwart”, is de expositie nu te zien in de Muiderkerk.

Openingstijden

Maandag 5 juli, 11.00 uur – 13.00 uur

Dinsdag 6 juli, 12.00 uur -15.00 uur en 17.00 uur – 19.00 uur

Woensdag 7 juli, 14.00 – 17.00 uur

Informatie: Greteke de Vries,  06 103 25 127 predikant@muiderkerk.nl of www.muiderkerk.nl

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Beste medeparochianen,

Donderdag j.l. is een update van het coronaprotocol van de Katholieke Kerk in Nederland gepubliceerd. U kunt dit aangepaste protocol lezen op de internetpagina van ons bisdom, bisdom Haarlem Amsterdam. Belangrijkste punten uit dit aangepaste protocol zijn:

  • Mondkapje. Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
  • Aantal kerkgangers. Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling, d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (=de anderhalve meter capaciteit). De anderhalve meter capaciteit van de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella is 30 tot maximaal 33 personen. Deze anderhalve meter capaciteit hebben wij het afgelopen jaar steeds aangehouden. Dit betekent dat er voor de ABG-kerken geen verandering is in het aantal kerkgangers dat kan deelnemen per viering.
  • De richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne worden in acht genomen. Denk hierbij aan het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de looproute in de kerk.
  • Reserveren blijft verplicht bij vieringen.
  • Muzikale en vocale medewerking. Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan Koorzang. Repeteren en zingen tijdens vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie. Ik heb over de koorzang in de AnnaBon overlegd met Ina Kok, dirigent. Zij geeft aan dat het koor in de vakantieperiode, die nu begint, niet repeteert en niet zingt tijdens de viering. Half augustus wordt bekeken wat dan per 01 september weer toegestaan is qua koorzang.

Beste medeparochianen, goed nieuws dat het mondkapje af kan in de kerk! Ten aanzien van de andere coronamaatregelen verandert er nog niets op dit moment.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Bestemming collecte 4, 11 juli 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Ita Kodoatie AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden 4,11 juli 2021

Sandy Reijke * Sientje Polpe – Vos

Zondag 4 juli AnnaBon

Ria Panday * Gracita Dwarkasing * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 4 juli Gerardus Majella

Uit dankbaarheid b.g.v. een 90e verjaardag * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 11 juli AnnaBon

Jos van Hees * pastor Leo Nederstigt

Zondag 11 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur