Onze Vader

Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua, Sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.

[Quia tuum est regnum, Et potestas, Et gloria in saecula.]

Amen

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

[Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.]

Amen.