Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

Parochiedag over de toekomst van de ABG-parochie

Tijdens de ABG-parochiedag op zaterdagmiddag 12 oktober kwamen wij bij elkaar om over de toekomst van onze gemeenschap te spreken. Paul Proost(voorzitter kerkbestuur)  en Nico van der Peet (administrator) legden ons uit dat er plannen zijn om of de AnnaBon of de Gerardus te sluiten. Twee kerkgebouwen in stand houden wordt gewoon te duur. Op basis van de presentatie vitaliteitskenmerken, uitkomst parochiedag en gesprekken met de parochianen neemt het locatiebestuur eind december de beslissing welke kerk gaat sluiten c.q. op welke locatie wij onze krachten/activiteiten gaan bundelen. Dit wordt begin 2020 bekend gemaakt en voorgelegd aan de bisschop van Haarlem-A’dam als voorgenomen besluit.

Na de presentatie hebben Uschi en Tessa met pianobegeleiding van Marie-Jose een act opgevoerd die inzichtelijk maakte hoe zowel de Annabon als Gerardus, zoals een slang, hun oude huid moeten afwerpen om verder te kunnen groeien naar een nieuwe situatie toe. Vervolgens dachten de aanwezigen na, en formuleerden op kaartjes hun antwoorden op 2 vragen: “Wat zou u in de nieuwe situatie willen meenemen/behouden vanuit je eigen kerk?” en “Wat zou u in de nieuwe situatie willen toevoegen als verbeterpunt?” De aanwezigen kwamen met mooie suggesties. De kaarten werden opgehangen in de Annabon om als inspiratie voor de komende tijd te dienen. We sloten af met een prachtig muzikaal optreden van de Zusters SSpS, waarbij iedereen enthousiast mee begon te zingen.

Verder werden we uitstekend verzorgd door Kiemkracht met een heerlijke middagmaaltijd en versnaperingen. Dank aan alle medewerkers.