Openstelling van onze kerkgebouwen na Pinksteren

Kerkzaal Gerardus
Kerkzaal AnnaBon

Beste medeparochianen,

In de Kleine Samenspraak van vorige week meldden wij u, op basis van informatie van het Bisdom, dat nieuw beleid c.q. protocollen van het Bisdom t.a.v. openstelling van onze kerken, rond 15 mei bekend zouden worden gemaakt. Als locatiebestuur zouden wij dan op maandag 18 mei hierover vergaderen.

Wij hebben vergaderd. Het nieuwe beleid van het Bisdom is echter pas op woensdagavond 20 mei gepubliceerd. Dit omdat i.v.m. zorgvuldigheid meer tijd nodig was.

U kunt dit nieuwe beleid c.q. protocollen lezen op de internetpagina van het Bisdom.

De protocollen zijn uitgebreid en gedetailleerd. Het locatiebestuur zal hierover z.s.m. vergaderen om dit goed in de praktijk te kunnen brengen.

Als locatiebestuur hebben wij wel een denkrichting geformuleerd: volgens de regels van de Overheid mogen maximaal 30 personen, met in acht neming van 1 1/2 meter onderlinge afstand, een viering bijwonen. Vooraf aanmelden is daarbij verplicht.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden in vieringen. 

Bovenstaande betekent dat wij als parochianen ons zullen moeten verspreiden over de vieringen die gedurende een week in onze ABG-kerken gehouden worden.

Wij hervatten onze vieringen op 07 juni a.s.

Op zondag 07 juni zal Peter Commandeur voorgaan in de AB tijdens een Woord- en Gebedsviering.

Pater Marianus, die pater James vervangt die vanwege de lockdown aldaar nog in India is, zal op zondag 07 juni voorgaan in de Gerardus. Ook deze viering zal een Woord- en Gebedsviering zijn.

Op woensdag 10 juni om 09.00 uur is er in de AB een Woord- en Gebedsviering

Op vrijdag 12 juni is er om 09.00 uur in de Gerardus een Woord- en Gebedsviering.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden.

Op 14 juni gaat pater Yan Asa voor in de AB; op die dag is er in de Gerardus een WoComviering met Marga Berkhout. 

Wij willen u vragen om één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, in de praktijk zal nog moeten blijken of dit mogelijk is, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen. Wij vragen om uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie