Paasboeket

De schrijver van onderstaande verhalen, Marca Wolterbeek, is helaas op 15 januari 2021 overleden.

Paasboeket

De zondagen van Pasen
naar Pinksteren,
van geel naar rood,
bloem van crêpepapier 10 x 10 cm

Steel van zwart VD-draad

In aansluiting op de KIJKWOESTIJN kunt u tijdens de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren een bloemenboeket maken dat geel begint en rood eindigt.
De liturgische achtergrond is als volgt:
tijdens de ZONDAGEN VAN PASEN staat het ontstaan van de Kerk centraal:

  • In de Handelingen van de Apostelen horen we over de prediking van de leerlingen en het leven van de eerste christenen.
  • In het Evangelie horen we hoe Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en hoe Hij in zijn afscheidsrede Zijn eenheid met de Vader en de eenheid van de christenen benadrukt en hoe Hij spreekt over de helper, de heilige Geest.

U maakt dus een bloemen boeket dat eerst geel is, maar waarin steeds meer rood wordt verwerkt om aan te geven hoe de liefde groeit en de kracht van de Geest werkt.
Met Pinksteren is het helemaal rood!

1. zondag
Blijf niet treuren bij het graf,
maar geloof in de Blijde Boodschap!
Mc 16,1-7.

Een boeket van gele paasbloemen.

2. zondag
Plotseling stond Jezus in hun midden en zei:
“Vrede zij met u.”
Joh 20,24-28.

In het midden komt één rode bloem omdat uit het Evangelie wordt voorgelezen dat Jezus verschijnt aan de apostelen.
Om zijn vredeswens uit te beelden: kleine witte bloemetjes.

3. zondag
Ze herkenden Jezus bij het breken van het brood
en bij het vissen in het meer van Tiberias.
Lc 24,13-35 / Joh 21,1-25.

Meer rode bloemen, omdat er over meer verschijningen van Jezus wordt verteld.

4. zondag
Jezus is de goede herder
Joh 10,1-18.

Op de zondag van de goede Herder, komt er een stok (herdersstaf) en een lammetje bij.

5. zondag
Jezus is de wijnstok,
wij zijn de ranken.
Joh 15,1-7.10-16.18.

Groene blaadjes aan de stok maken om verbondenheid met de verrezen Heer uit te drukken.

6. zondag
Geloof dat vruchten voortbrengt.
Joh 15,12-16.18.

Druiventrossen aan de ranken als een verbeelding dat ons geloof ook vruchten moet voortbrengen.

Hemelvaart
Blijf niet naar de hemel staren,
maar wacht op de kracht van de heilige Geest.
Hand 1,6-11

Alle gele bloemen en ook de symbolen van de Goede Herder weghalen Alleen een bosje rode bloemen in het midden blijft over: in afwachting van de kracht van de heilige Geest.

7. zondag
Jezus zegt: “Blijf in mijn liefde”
Joh 17,1-3.11.15.20-21.26.

Meer rode bloemen om de groeiende liefde aan te duiden.

Pinksteren
Ze werden vervuld van de heilige Geest.
Hand 2,1-13.

Vol met rode bloemen en vruchten: de vruchten van de Geest.

Om de kosten laag te houden en de kinderen creatief bij het Paasboeket te betrekken, heb ik bloemen ontworpen van crêpepapier met stelen van zwart VD-draad. VD-draad, ook wel installatiedraad genoemd, is te koop in electriciteits- of gereedschapswinkels.

U maakt 6 stelen van 60 cm lang (zwart VD-draad is stevig genoeg om de crêpepapieren bloemen in te klemmen en soepel genoeg voor kindervingertjes om te buigen). Boven aan drie stelen maakt u dubbele rondjes (zoals bij sommige kaartenstandaards) en bij drie stelen maakt u ongeveer 10 cm onder de top nog een dubbel rondje. Onderaan de stelen bindt u de bos met een elastiekje aan elkaar (dan zijn de bloemen beter te schikken).
De bloemen maakt u van vierkantjes crêpepapier (zie voorbeeld).
Met Pinksteren kunt u vruchten knippen uit rood papier en daar desgewenst de namen van de “vruchten van de Geest” op schrijven.

Marca Wolterbeek