Veertigdagendoek Anna Bonifatius maart 2018

Veertigdagendoek in de Anna-Bonifatius, Maart 2018

gezamenlijk project van de AnnaBonifatius/GerardusMajella kerken.

VASTENMAALTIJD MET BEZINNING TOE !    In de Anna-Bonifatius

ER IS TROOST, want Jezus is opgestaan. Christus als de brenger van het licht in de duisternis. Hij heeft zich geofferd om ons te verlossen. Vandaar staat zijn kruis in ons midden: hij is verrezen. Ja, er is lijden en Ja er is verlossing!

VAN DONKER NAAR LICHT

Een afbeelding van een icoon die bij onze pastor Leo aan de muur hangt; nu nog steeds in de zorgherberg. Het is een afbeelding van een persoon, waarschijnlijk een monnik, die zijn hand achter zijn oor houdt; alsof hij zeggen wil.. ons wil áánmoedigen te luisteren naar Zijn Stem!

En door naar zijn Stem te luisteren naar elkaar te luisteren.

Opzet vastenmaaltijd-avonden 2018  Overzicht

Onze focus:

 4 maart 2018: Derde zondag van de veertigdagentijd

Exodus 20, 1-17

FOCUS:

IK BEN DE HEER, UW GOD, DIE U UIT EGYPTE, UIT DE SLAVERNIJ, HEEFT BEVRIJD.

We verstaan slavernij hier als “donker” waar we in zitten en gaan naar bevrijding = “licht.”

—————————————————————————————————————————

11 maart 2018: Vierde zondag van de veertigdagentijd.

Kronieken: 36, 14-16. 19-23    Joh. 3, 14-21

Focus:

(joh. 3, 19) DIT IS HET OORDEEL; HET LICHT KWAM IN DE WERELD EN DE MENSEN HIELDEN

MEER VAN DE DUISTERNIS DAN VAN HET LICHT, WANT HUN DADEN WAREN SLECHT.

We verstaan dit als “wij kunnen het licht niet verdragen” en we blijven liever in ons ‘bekende’ situaties, dan op zoek te gaan naar het licht.

Omdenken spel

—————————————————————————————————————————

18 maart 2018: Vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Jeremia 31, 31-34               Joh. 12, 20-33

Focus:

(Joh. 32) WANNEER IK VAN DE AARDE OMHOOGGEHEVEN WORD, ZAL IK IEDEREEN NAAR

MIJ TOEHALEN.

We verstaan dit als wij worden weer van het donker naar het licht getrokken.

—————————————————————————————————————————

25 maart 2018, Zesde zondag van de veertigdagentijd. Palmzondag.

Marcus 11, 1-10 Jesaja 50, 4-7

Focus;

(Jes. 50, .4)  in de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer heeft mijn oor ontsloten.

We verstaan dit als “ in het licht durven staan, vertrouwen”.

De eerste bijeenkomst in de AnnaBon op 2 maart 2018:

Iedere avond wordt ingeleid met de tekst:

ER IS TROOST, want Jezus is opgestaan.

Christus als de brenger van het licht in de duisternis.

Hij heeft zich geofferd om ons te verlossen.

Vandaar staat zijn kruis in ons midden: hij is verrezen.

Ja, er is lijden en Ja er is verlossing!

Ook de zin van deze avond zal enkele avonden met ons mee gaan:

IK BEN DE HEER, UW GOD, DIE U UIT EGYPTE, UIT DE SLAVERNIJ HEEFT BEVRIJD.

Ex. 20, 1-17

Wij, Uschi en Tessa, werken samen met u aan een project waarbij het de bedoeling is ons te verbinden met de 40-dagen tijd van Jezus in de woestijn en met onze eigen woestijn in ons eigen leven.

Daarom beginnen we met het kijken naar deze, nu nog lege doek, die als achtergrond zal dienen.

Vraag: welke associaties komen bij u op bij het kijken naar deze lege woestijn?

Enkele voorbeelden hiervan:

-beproeving: Jezus in de woestijn — duivel
-mogelijkheden: weidsheid/ruimte –
richting kiezen – zand
zwaar lopen- de
bergen (klimmen)
-gemeenschap in eenzaamheid
-rotsen
-witte kleur en blauw

-rotsen

-witte kleur en blauw

Het tweede deel bestaat uit een bezinning op jouw eigen woestijn.

Hier met de zin:IK BEN DE HEER, UW GOD, DIE U UIT EGYPTE, UIT DE SLAVERNIJ HEEFT BEVRIJD.

Wij verstaan hieronder vandaag de slavernij in Egypte als duisternis en de bevrijding als het licht.

De bezinning gaat over een worsteling in je leven waar je van bevrijd wordt.

Daarvoor gaan we eerst terug in herinnering naar een ‘donker’ moment, en door de vraag  ‘wat is je verlangen en stel je voor dat je verlangen vervuld is” komen we naar het licht.

Hiervan tekent/schildert ieder op eigen wijze, sommigen in stof, wat uitgedrukt wil worden.

De resultaten ziet u hier op dit 40-dagen doek.

Vastenmaaltijd met bezinning toe                     AnnaBon 16 maart 2018

AnnaBon 2 maart 2018

Vastenmaaltijd met bezinning toe: 16 maart 2018 in de AnnaBonifatius

ER IS TROOST, WANT JEZUS IS OPGESTAAN

WANNEER IK VAN DE AARDE OMHOOG GEHEVEN

WORD, ZAL IK IEDEREEN NAAR MIJ TOEHALEN

ALLEEN TE ZIJN

EN ZICH MISKEND TE WETEN

KOM TOT MIJ, TOT MIJN HART, DAT TRILT ALS LOVER

PAASDOEK  in de AnnaBonifatius

Het bijna vierkante doek met bergen in de verte en leegte op de voorgrond wil rust en stilte oproepen, passend bij de 40 dagen tijd en herinnerend aan Jezus’ tijd in de woestijn.

De levendigheid komt van de ingevulde scenes, waarin mensen hun persoonlijke tocht door hun persoonlijke woestijn weergeven.

Hoe overleef jij die woestijn? Hoe heb je hem overleefd? Zijn vragen die we gesteld hebben.

Tijdens deze vastenmaaltijd-avonden op vrijdag wisselden we hierover uit, in woord en/of beeld: ieder op zijn/haar eigen wijze en allemaal op dezelfde weg- met droge stukken woestijn én oases.

Deze woestijn is goed gevuld geraakt: dank jullie wel, enthousiastelingen!

De cirkel drukt verbondenheid uit én is niet gesloten: er kan altijd nog iemand bij!

Ook als je niet per sé binnen de cirkel staat, hoor je er nog bij!

Deze houding, die zeker in onze parochie te herkennen is, dank zij de inzet van veel mensen, komt hier als vanzelf beeldend naar buiten.

In de Gerardus is een ander schilderij ontstaan.

Op andere momenten en met andere inspiratie.

Ga daar ook eens kijken, als je zin hebt.

De uitnodiging die daar expliciet verbeeld staat is:

Laten we gezamenlijk maaltijd houden! Het brood delen

Laten we dat óók doen.

 

40 dagen project voor Pasen 2018

ABG kerken

Maart 2018

Uschi Janssen

Tessa Koopmanschap