Kleine zusters van Jezus

In Memoriam zuster Andrée-Julienne

Zondag 2 oktober is Andrée-Julienne, Kleine Zuster van Jezus na een moeilijke laatste periode overleden. Geboren in Bretagne kwam zij zo’n 60 jaar geleden als jonge kleine zuster van Jezus naar Amsterdam.

Eerst werkte ze in de keuken van de marine waar ze met een groep dames uit de Jordaan aardappelen pitte. Daar werd haar prille Nederlands verrijkt met plat Jordanese uitdrukkingen zoals ‘sodemieter op!’ Ze kon daar de laatste tijd nog smakelijk over vertellen.

Zo’n 60 jaar lang heeft zij zich als Kleine Zuster van Jezus op haar eigen bescheiden wijze ingezet in Amsterdam, in het drugspastoraat in de Jordaan en de laatste 10 jaar op IJburg.

Ze kwam misschien weleens over als iemand die wat tegendraads was. Ze hield niet van gewichtigdoenerij of van moeilijke procedures, maar in die tegendraadsheid werd duidelijk wat zij werkelijk belangrijk vond in het leven: er te zijn voor anderen. In alle eenvoud sloot zij vriendschappen met mensen, met name met kwetsbare mensen. Ze bezocht ze als ze ziek waren of in de gevangenis zaten.

In dierbare herinnering zijn wij dankbaar voor alles wat zij voor ons en vele mensen in Amsterdam heeft betekend. Veel mensen die haar gekend hebben in dankbaarheid haar leven herdacht en voor haar gebeden in de avondwake en de uitvaart op 7 oktober in de Sint Nicolaaskerk . Haar wens was te worden begraven in het graf van het drugspastoraat op de begraafplaats st Barbara te midden van een groot aantal van haar vrienden.

In 2010 schreef zij: “Voor mij is het leven een tocht door de woestijn, met prachtige momenten maar ook met schaduwkanten…… Degenen die mij goed kennen, weten dat ik vaak mopper. Maar ik ben ook dankbaar voor zoveel goede mensen op mijn pad. Ze zijn als de bloemetjes in de woestijn, maar gelukkig zijn ze minder zeldzaam. Zonder al die vrienden zou ik het niet redden. Zij zijn mijn ‘Manna’.

Als ik niet verder meer kan is er iemand op mijn weg die me de moed geeft, om mijn tocht voort te zetten. Dat is voor mij het bewijs dat God met mij is. Ze zijn een teken van zijn liefde, van zijn barmhartigheid “

We bidden en vertrouwen erop André Julienne mag zijn in het Licht, in de nabijheid van de Allerhoogste.

Cees de Haan – IJburg

Hieronder een video van recent interview met de kleine zusters van Jezus op IJburg

Meer hierover op de site “Katholiek Leven

Toespraak door Marianus Jehandut tijdens installatie tot pastoor Clara&Franciscus zondag 11 juli 2021

Geachte Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning SVD, beste parochianen van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en allen hier en online aanwezig: Fratelli Tutti, zusters en broeders!

Vandaag is een bijzondere dag voor onze regio-parochies en voor mij persoonlijk, omdat Mgr. Hendriks aan mij de taak als pastoor van Clara & Franciscus heeft toevertrouwd.

Dit is voor mij een grote eer, en teken van vertrouwen van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam in mij als de pastoor van deze grote gemeenschap.

Ik aanvaard deze uitdagende taak als teken van mijn missionaire leven en mijn diep geloof in God, in Jezus die mij geroepen heeft om de vreugde van het Evangelie met andere mensen te delen.

Voor deze nieuwe taak als uw pastoor reken ik graag op uw steun en gebed. Samen met u allen – en ook degenen, die vandaag hier niet aanwezig kunnen zijn – samen gaan we verder onderweg met God naar de toekomst!

Sinds kort is er een Breed Pastoraal Toekomst-Beraad (BPTB) in het leven geroepen om te komen tot een Beleidsplan voor ons Samenwerkings-verband Clara & Franciscus.

Dit Beraad bestaat uit het Pastoraal Team, enkele adviseurs en andere mensen die de wereldkerk, en de inclusieve en inter-culturele samenleving weerspiegelen. We zochten b.v. naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen en zijn daarom blij met de zusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS), die boven in de AnnaBon-pastorie wonen.  

Met dit Toekomst-Beraad pakken we ook de draad weer op van de Werkgroep ‘Ga en vernieuw mijn Huis’, die door de corona-crisis stil lag. Leden van het Algemeen Bestuur van Clara & Franciscus participeren ook in dit proces op weg naar een Parochieel Beleidsplan.

Zo’n Beleidsplan zal ook de steunpilaar zijn voor verdere opbouw van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In de komende maanden zullen we stap voor stap steeds meer parochianen bij dit proces betrekken.

Ik hoop op uw ondersteuning en samenwerking. Een zeker participerend leiderschap zal de karakteristiek zijn van mijn werkwijze als uw nieuwe pastoor. Regelmatig wil ik mensen uitnodigen om mee te denken.

Dit geeft kans en ruimte aan alle parochianen om mee te werken aan verdere opbouw van onze regio als een interculturele parochie-gemeenschap.

De toekomst ligt nu in de handen van ons allen. En die toekomst willen we samen bereiken. De Drie-Ene God is de Spirit en de drijfveer van onze gemeenschap.

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken.

Allereerst wil ik U, Mgr. Hendriks, van harte bedanken voor uw aanwezigheid, en voor het vertrouwen en de zegen, die U aan mij hebt geschonken.  

Mijn dank gaat vooral uit naar mijn voorganger pater Bert Wooning, de voormalige Administrator van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Ik zie hem als een Johannes de Doper, die de weg goed voor mij heeft voorbereid.

Hartelijk dank pater Bert voor alles, wat u gedaan hebt voor onze regio.

Mijn dank geldt ook de collega’s uit andere kerkgemeenschappen zoals de Muiderkerk, Elthetokerk, De Bron, en Koningskerk.

Dank voor uw aanwezigheid. De oecumenische samenwerking gaat zeker verder, ook in de toekomst.

Mijn dank gaat vooral ook naar het Algemeen Bestuur van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, naar alle locatiebesturen en pastoraats-groepen, naar alle vrijwilligers en alle parochianen.

Dank u voor alles, wat u gedaan hebt en wat u ook in de toekomst wilt doen voor onze parochies.

Mijn dank geldt ook hen, die veel werk verzet hebben voor deze viering. Vooral dank ik de kosters, en de cantores en musici van het Koor ‘Jubilemus Domino’ van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap.

Last but not least wil ik u alle mensen hier in de kerk en online bedanken voor uw aanwezigheid, medeleven en gebed; voor uw geduld en uw luisterend oor.

Dank – dank en dank!

Wij zijn samen onderweg met God.

Pater Marianus Jehandut SVD