Parochiebestuur

Bestuur parochie Anna-Bonifatius Gerardus Majella

  • Pastor Bert Wooning (administrator)
  • Paul Proost (vice-voorzitter)
  • Filomena Da Silva
  • Astrid Ameerun (secretaris)
  • Peter Commandeur (penningmeester)

Administratie:

  • Parochie secretariaat, Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam tel. 020- 6650070/06-48954567 (alleen bij noodgeval zoals voor ziekenzalving en uitvaartdienst)
  • Aanwezig: woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
  • Email adres: info@abgparochie.nl