Pastoraal Woord palmzondag 5 april 2020

Lieve parochianen,

Vandaag zijn wij op de palmzondag gekomen. Ik heb de palmtakken voor u gewijd.  Wat gaat het hier eigenlijk over? Wat het betekent voor ons, voor ons christelijk geloof? Hier gaat het niet alleen over de palmtakken, maar het gaat over het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus, de man van Nazareth.

Op deze palmzondag beginnen we de Goede Week. Daarna Witte Donderdag waar Jezus zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn leerlingen heeft gegeven doormiddel van het Laatste Avondmaal. Daar gaf Jezus zich aan zijn vrienden als Brood en de Beker. Wij noemen het tegenwoordig “de Eucharistie.” In de eucharistie ontvangen we Jezus zelf. Dat is het Brood des levens.

Op de Goede Vrijdag gaat Jezus op het kruis sterven. Daardoor is de opdracht van zijn Vader volbracht. Hij is dood gegaan om ons te verlossen uit het kwaad van deze wereld. Dan komen we op de Paaszaterdag en Paaszondag. Wij vieren zijn verrijzenis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft! Bij Hem is er geen dood, maar leven voor altijd. Dit geloof geeft ons de nieuwe perspectief op onze nieuwe toekomst. Dat wij mogen leven voor altijd samen met Jezus. Dit is het einddoel van ons leven hier op aarde.

Vandaag gaat Jezus naar Jeruzalem toe. Dit wordt een grote uitdaging voor Jezus en zijn leerlingen. Jezus’ reis naar Jeruzalem begint met vrolijkheid, blijheid, vreugde, Hosanna, palmtakken en een Ezelin. Hiervoor heeft Jezus een eenvoudige dier nodig en geen luxe auto zoals wij  dat nu hebben.

Daarom zegt Jezus tot zijn leerlingen en de eigenaar van de ezelin: Ik heb het nodig! (Mattheüs 21,1-11). Jezus gebruikt gewoon wat er is. Een ezelin is het symbool van Jezus nederigheid en zachtmoedigheid. Hij wilt dat Hij dicht bij de mensen staat. Hij gebruikt zijn speciale status als de Zoon van God niet. Hij plaatst zichzelf als een mens onder de mensen. De weg van het lijden is de weg van Jezus om zijn glorie te bereiken.

Door dit alles wilt Jezus ons zegen dat het lijden van het kruis de weg is van ons menselijk leven. Maar achter het kruis verschijnt de grote vreugde van Pasen. Na de ellende van het covid-19 verschijnt de zon van Pasen, de genezing en de vrijheid. Samen met Jezus dragen we dit nood toestand naar de verrijzenis. Jezus bemoedigt ons allen om deze moeilijke tijd doorheen te kunnen. Dit covid-19 duurt niet eeuwig. Geduld, waakzaam en gebed zijn voor ons de juiste middelen die we kunnen gebruiken om dit gevaarlijke zieke te verslaan. De Heer Jezus is onder ons aanwezig, omdat wij in Hem geloven met hart en ziel.

Lieve parochianen, ondanks wij op deze Goede Week geen viering hebben, wens ik u allen toe: Zalig Pasen! De Heer Is verrezen. Hij leeft! Alleluia, alleluia!!

NB: Mijn pastoraal woord van 29 maart 2020 kunt u lezen of horen op de website: www.abgparochie.nl

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,SVD.