Pastoraal Woord Pinksteren 31 mei 2020

God komt naar ons toe…!

Pastor Marianus Jehandut

Lieve parochianen, tijdens deze coronacrisis hebben we geen mogelijkheid om ons geloof samen te vieren. Wij worden gevraagd om zelf te bidden. In zo’n gebeds-moment komt God naar ons toe. Ook komt God naar ons toe door de livestream vieringen op TV of door de andere sociale mediakanalen.

God komt naar ons toe: door onze contacten met onze buren; door onze aandacht, liefde voor elkaar; door onze online ontmoetingen met onze geliefden en vrienden.  God komt naar ons toe door de mooie natuur en door lieve mensen, die ons helpen of ons aandacht schenken.

God komt naar ons toe door de medische medewerkers die in de zieken- en verpleeghuizen werken; en door de mensen die in het openbaar vervoer, in winkels, restaurants en cafés werken, of in bioscopen, musea, theaters, en de horeca.

God komt naar ons toe door de mensen die in het onderwijs en politiek werken.

Kortom, God komt naar ons toe door al zijn schepping en alle momenten van ons leven.

Ik vraag me af: Hoe ervaren de apostelen van Jezus dit? 

De eerste Lezing geeft ons het antwoord: ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevig windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’  Op deze manier kwam de Heilige Geest naar de apostelen van Jezus toe.

Gods Geest geeft hen kracht, en bemoedigt hen om Gods grote daden met enthousiasme te verkondigen aan alle mensen in Jeruzalem. Ze waren niet meer bang voor de Joden. Ze voelden zich gesterkt worden door Gods Geest die hen bezielde.

Het Evangelieverhaal vertelt ons een andere ervaring van de leerlingen van Jezus. Ze waren bij elkaar gekomen in een gesloten huis, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus in hun midden staan en zei: ‘ Ik wens jullie vrede!’ Ze waren bang; waarschijnlijk wisten ze niet dat het Jezus was. Daarom toonde Hij hun, zijn handen en zijde. Deze ontmoeting met Jezus veranderde meteen hun leven.

Als je bidt, voel je blijheid in je hart. Dat is het teken van Gods aanwezigheid op dat moment in je binnenste. Ons hart is de woonplaats van God in ons lichaam (2 Kor 6,16). Jezus doorbreekt alle gesloten harten van mensen. Hij komt naar ons toe. 

Vandaag ontvangen we opnieuw Gods Geest. Hij zegt tot ons: “Ontvang de heilige Geest.” Dit is de kracht van de kerk en van ons allen om onze gemeenschap verder op te bouwen. Laten wij ons even stil maken om Gods Geest in ons hart te laten komen. En ik wens u allen, zalig Pinksteren!

Pastor Marianus Jehandut,svd.